Doprava a spedice
Skupina METRANS se snažila od počátku vlastní existence, od níž loni uplynulo více než 30 let, maximálně zefektivňovat veškeré činnosti a procesy. Za nedílnou součást toho úsilí považuje i využívání IT technologií.

Vzhledem k tomu, že činnost společnosti METRANS je v oblasti logistiky tak trochu specifická a značně dynamická, zvolila firma cestu vlastního vývoje IT prostředí, a to zejména v oblasti softwaru. Od doby používání prvních PC a jednoduchých komerčních programů se posunula na úroveň, kdy vlastně veškeré procesy skupiny prolínají vlastní IT technologie.

„Hovoříme zde o skupině, protože téma se netýká jen společnosti METRANS se sídlem v Praze, ale všech firem, které do skupiny METRANS spadají a nacházejí se ve všech zemích Evropy, ve sterých aktivně působíme,“ vysvětluje Jaroslav Fürst ze společnosti METRANS a dodává, že veškeré oblasti činností, kterými se skupina zabývá, jsou protkány technologiemi IT a navzájem je takto efektivně propojují. Pro většinu provozních činností, činností zákaznických servisů a i dalších oblastí průběžně vyvíjíme vlastní programy díky skvělému týmu našich IT odborníků, z nichž většina v rodině METRANS působí dlouhá léta a skupinu a její procesy zná naprosto dokonale do nejmenších detailů. I z tohoto důvodu vnímáme námi zvolenou cestu vlastního vývoje jako tu správnou.“

MIS řídí také práci jeřábníka (terminál METRANS).

V rámci celé skupiny METRANS ročně odbaví více než jeden a čtvrt milionu kontejnerových zásilek a toto množství stále roste. Při počtu zaměstnanců, kteří se o všechny procesy starají, se jedná o celkem úctyhodné číslo. A právě pro to, aby šlo taková množství zásilek spolehlivě a s maximálním servisem odbavit, je využití IT technologií naprosto zásadní.

„Podíváme-li se na některé podrobnosti, tak klíčovým je náš METRANS Informační Systém (zkráceně MIS), prostřednictvím kterého probíhá jak počáteční zpracování objednávek našich zákazníků, komunikace se zákazníky, plánování dílčích přepravních kroků, tak i veškeré následné provozní operace. Pomocí MIS rovněž plánujeme jednotlivé kontejnery na konkrétní vlakové spoje, jejich správné naložení na vagony se zohledněním nosností vagonů, zatížení náprav apod.,“ vyjmenovává Jaroslav Fürst a podotýká, že MIS rovněž řídí plánování silničních přeprav k cílovému příjemci na vykládku, koordinuje provoz terminálů a podklady pro celní odbavení. „Když si představíte například práci jeřábníka na terminále, pak i jeho práci řídí systém MIS. Plánuje pohyby jeřábu tak, aby se maximálně zkrátily zbytečné pohyby a aby za daný čas proběhlo co nejvíce efektivních manipulací. Samozřejmostí je pak pochopitelně i promyšlené plánování a organizování ukládání jednotlivých kontejnerů na polohy v terminálech tak, aby se minimalizovaly takzvané technologické manipulace a kontejner se zbytečně nepřekládal. Na MIS pak navazují další systémy. Jedním z nich je METRANS Rail Informační systém (MRIS), který obdobným způsobem jako MIS koordinuje a monitoruje provoz vlaků.“

Součástí těchto provozních systémů jsou samozřejmě i tvorby potřebných dokumentů, jako přepravní doklady pro samotné přepravy, nebo například faktury pro zákazníky. Pro interní potřeby pak výstupy různých statistik a další obrovská množství důležitých operací.

Ve vztahu k přepravě nebezpečných věcí pak všechny provozní systémy společnosti METRANS plně zohledňují tuto problematiku a v souladu s předpisy a interními pravidly maximálně všechny procesy zjednodušují. Proto například zmiňovaná tvorba přepravních dokladů, a tedy i správných zápisů do těchto dokladů probíhá zcela automaticky, tedy automaticky správně, v souladu s dohodou ADR, resp. řádem RID.

„Velkým pomocníkem pak je využití našich IT technologií při kontrolách přepravních jednotek a jejich správného značení dle předpisů. Protože se jedná o kombinované přepravy v návaznosti na námořní přepravy, umí naše systémy pochopitelně zohlednit i tento fakt a zpracování zásilek mimo jiné i v souladu s IMDG Code,“ říká Jaroslav Fürst a poukazuje na skutečnost, že plánování přeprav nebezpečných věcí, výběr vhodných dopravců, dopravních prostředků a i procesy překládek na terminálech tyto provozní systémy plně podporují a tím veškeré práce značným způsobem zefektivňují, včetně minimalizace rizika lidského faktoru. „Dlouhodobě věříme, že využívání IT technologií není již jen vhodným, ale naprosto nutným a potřebným nástrojem pro maximální efektivitu procesů a ve výsledku i pro garantování špičkového servisu pro naše zákazníky, což je naším hlavním cílem.“

Zdroj: METRANS

Foto: Václav Podstawka