Doprava a spedice
Nová opatření na česko-německých hranicích způsobují velká zpoždění kamionových přeprav při exportu či tranzitu a kladou na profesionální řidiče další nepřiměřené nároky.

Česká přepravní společnost VCHD Cargo má flotilu více než 160 nákladních vozidel, většina jezdí na mezinárodních linkách. Vzhledem k tomu, že Německo zařadilo Českou republiku s ohledem na šíření nových mutací koronaviru (onemocnění Covid-19) a vysoké počty nakažených osob do rizikových států, je společnost VCHD Cargo postavena před problémy spojené s novými opatřeními na státních hranicích: na všech hraničních přechodech s Německem jsou od 15. 2. 2021 prováděny kontroly oprávněnosti vstupu do země a testů na koronavirus. Výjimku netvoří ani profesionální řidiči mezinárodních kamionových přeprav.

„V tomto týdnu očekáváme v mezinárodních přepravách řadu zpoždění. Situace navíc zhoršila již tak obtížnou situaci řidičů, kteří stojí v boji proti koronavirové epidemii hned za první linií a zabezpečují zásobování společnosti,“ uvádí Petr Kozel, CEO a předseda představenstva VCHD Cargo, a vypočítává dopady nových opatření na česko-německých hranicích:

„Prakticky neexistuje žádná možnost (kromě Prahy) provést antigenní test ve večerních či nočních hodinách. To je pro některé naše řidiče velká komplikace. Kromě státní hranice není možné se nechat otestovat bez objednání. Bohužel kvůli zpožděním jen u málokterého řidiče dokážeme odhadnout, kde a v kolik hodin bude mít za dva dny čas na vyšetření. U testovacích míst na hranicích jsou dvou až tříhodinové fronty, v současné době navíc často ve velikém mrazu. Pro řidiče to prakticky znamená nutnost strávit velkou část povinné odpočinkové pauzy v řadě na odběr testovacího vzorku na COVID-19. V místech odběru na hranicích jsou velmi omezené možnosti hygieny pro řidiče. Přes slibované používaní rychlých pruhů pro řidiče kamionů s antigenním testem, tyto pruhy často nefungují nebo nejsou k dispozici.“

Všechny výše uvedené skutečnosti především způsobují velké zdržení, které se často nedá predikovat. To pro dopravní firmy jako je VCHD Cargo představuje největší problém. Firma má se zákazníky domluvené termínované nakládky a vykládky, navíc systém přeprav výměnných nástaveb funguje na principu meeting pointů uprostřed trasy, kde se dvě linky setkají a vymění si náklad. Tím se šetří finanční náklady i čas, zpoždění jedné linky však ovlivní i pozdní dodání na lince druhé.

„To vše ovlivňuje disponování vozidly a také časem našich zaměstnanců – řidičů, kteří jsou od počátku pandemie exponovanou skupinou a jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky, jak v oblasti hygienických tak režimových opatření,“ dodává Petr Kozel.

Zdroj: VCHD Cargo