Doprava a spedice
Proč má vůz tak vysokou spotřebu? Je to zbytečně vysokými otáčkami nebo jízdou brzda – plyn? Neběží motor zbytečně dlouho, přestože vozidlo stojí? Nebo se jedná o únik do kanystru řidiče? Není náhodou auto ve špatném technickém stavu? Odpovědí může být celá řada.

Statistiky provozu vozidla často obsahují nekompromisní pravdu. Dopravce z nich může vyčíst, že platí zbytečně velké náklady. Právě proto již dnes dopravní firmy nepožadují pouhé sledování trasy vozů, ale komplexní monitoring provozu vozidla a výšku nákladů na jeho provoz.

Z pohledu odborníků firmy LEVEL Systems, která je výrobcem monitorovací techniky, lze dosáhnout významné úspory nákladů zejména dobře naplánovanou trasou rozvozu, minimalizací prostojů s běžícím motorem, hlídáním spotřeby a pravidelnou údržbou vozidla. Spotřebu a celkovou míru opotřebovanosti vozu mimo jiné zásadně ovlivňuje i způsob zacházení s vozem. Náklady lze minimalizovat jejich správnou identifikací, pravidelnou revizí či inventurou a vylepšováním procesů. Správnou identifikací máme na mysli fakt, že spousta firem ani neví, kde v procesu přepravy tratí často nemalé částky.

Sídlo společnosti LEVEL Systems v Náchodě

„V dnešní době je na trhu spousta softwarových prostředků zaměřujících se na zefektivnění provozu nákladních vozů. Některé se více zabývají logistikou, některé zase údržbou vozidel. Podle našeho názoru je ideální systém, který nás informuje o tom, kde se naše vozy pohybují, kdo je řídí, co vezou, jaké mají provozní náklady, a kdy mají jít na pravidelnou prohlídku,“ je přesvědčen Michal Falta, jednatel společnosti LEVEL Systems.

Monitorovat je možné každý detail

Jaké informace může dopravce získat a jak by měl s nimi nakládat? Díky elektronickému monitoringu dopravce získá kompletní přehled o pohybu vozidla, kontroluje efektivitu zvolené tratě, a to jak v čase, tak ve spotřebě a najetých kilometrech. Také získá informace o tom, jak se jednotliví řidiči chovají ke svěřenému vozidlu, takže může na nežádoucí chování upozornit.  Konkrétně lze u řidiče pozorovat, jak moc řidič zrychluje či brzdí, v jakých otáčkách jezdí, jak moc trhá volantem či jak dlouho stojí na spojce.

„Dále lze také monitorovat nákladní prostor, například teplotu, vlhkost či míru vibrací a nárazů. To využijí zejména dopravci, kteří vozí zboží či materiál závislý na vnějším prostředí, jako třeba léky, potraviny, drogerii či různé chemikálie,“ podotýká Michal Falta a dodává, že LEVEL Systems nabízí komplexní monitorovací řešení jak pro silniční vozy, tak pro železniční, leteckou i vodní dopravu. „Vyrábíme si vlastní GPS jednotky a monitorovací software Positrex, což nám umožňuje vysokou flexibilitu v úpravách a řešeních na míru.

Náš hardware se skládá jak z pevně instalovaných jednotek (drátových), tak z nezávislých přenosných jednotek s nabíjecí vysokokapacitní baterií s výdrží až několik let. Jednotky sbírají veškerá data o poloze, rychlosti, nadmořské výšce, nárazech, náklonu a okolních podmínkách (teplota, vlhkost, tlak ad.), a další údaje dle funkcionalit. Skrze 2G, 3G, či 4G síť následně zasílají nasbíraná data do Positrexu.“

Nekonečné možnosti sledování provozu

Systém Positrex funguje na bázi cloudového rozhraní. Zákazník má tak na jednom místě veškeré informace o všech vozidlech k dispozici online, 24/7. Data si může vzájemně porovnávat, sledovat rozdíly mezi typy vozů, řidiči, kvartály ad., což zákazníkovi odkryje veškeré nedostatky v procesu přepravy pro optimalizaci nákladů.

Kromě standardního GPS monitoringu patří mezi šikovné funkce Positrexu elektronická kniha jízd, která značně snižuje administrativní zátěž, hodnocení stylu jízdy řidiče, Traceplan pro optimalizaci trasy a přímou komunikaci mezi dispečery a řidiči, libovolně nastavitelné geozóny (hlídané oblasti), automatická upozornění na údržbu vozidel či upozornění v případě nárazů nebo krádeže.

Využijte veškerý potenciál systému

Využívají silniční dopravci v plném rozsahu potenciál sofistikovaných systémů? Dle průzkumů telematiku využívá asi třetina firem v České republice, přičemž toto číslo roste ruku v ruce s počtem vozů ve firmě. Telematika si však své uplatnění najde i u menších dopravců, kde často dochází ke zneužívání důvěrnějších vztahů, které v těchto firmách panují. Nejčastěji se jedná o špatné řízení a zacházení s vozem, černé jízdy, krádeže pohonných hmot, prostoje a další.

„Přestože naši zákazníci mají k dispozici sofistikovaný systém, nevyužívají mnohdy naplno jeho potenciálu, když například sledují pouze GPS polohu svých vozů. Při správném nastavení však mohou získávat veškerá výše popsaná data, což vede k optimalizaci nákladů a úspoře až desítek procent,“ dodává Michal Falta.

C.S.CARGO klade důraz na správnou komunikaci a školení řidičů

Zástupci společnosti C.S.CARGO potvrzují, že provoz nákladních vozidel nejvíce ovlivňují náklady spojené s údržbou vozidel, náklady na pohonné hmoty a samozřejmě mzdy kvalifikovaných řidičů.

„U údržby jde hlavně o pneumatiky, servisní prohlídky a opravy. Úsporného provozu dosahujeme především efektivní správou celé flotily, kdy sledujeme i ekonomiku provozu. Tu na základě těchto sledování případně upravujeme. Dále je důležité  správně umět komunikovat a školit řidiče. My je školíme nejen v oblasti legislativy, ale také aby dokázali správně používat svěřenou techniku,“ vysvětluje Daniel Popel, Business unit manager (Transport) ve společnosti C.S.CARGO, a poukazuje na fakt, že veškeré kroky mají pozitivní dopad i na zkvalitňování služeb. „V současné době si nedokážu představit střední nebo větší dopravní firmu, která nevyužívá nástroje sloužící k větší efektivitě, ať už procesní nebo nákladové.“

Provoz vozidel musí být efektivní. Na snímku vůz C.S.CARGO přepravující plzeňské pivo.

C.S.CARGO využívá satelitní systém Echotrack společně s dalšími systémy od výrobců vozidel. Zároveň už více než 20 let používá i vlastní software LODiS. Získává z nich velké množství dat, které neprodleně  zpracovává a vyhodnocuje. Na základě těchto analýz firma stanovuje kroky vedoucí k úspornějšímu provozu. Z hlediska nástrojů tak kombinuje čistě technické sledování a výpočty s individuálními rozhovory s řidiči.

Investovat do řidiče se vyplatí

Jakou úlohu hraje v tomto směru technika a jakou řidič? Daniel Popel uvádí, že se jedná o kombinaci obojího: techniky i individuální práce s řidiči. S řidiči je nutné komunikovat neustále, protože jsou velmi důležitým článkem v celém procesu. Na informacích a rozhodnutí řidičů někdy velmi záleží. Existuje totiž mnoho maličkostí a detailů při přepravě, které z telematiky nelze vyčíst, přitom někdy můžou rozhodnout. „Zároveň řidiče díky analýze jejich jízdního stylu dokážeme naučit řídit efektivně. V týmu máme také mistry dopravy, kteří se řidičům věnují a zaučují je. Nejde jenom o nováčky. Prakticky každý nový poznatek z hlediska provozu vozidel s řidiči diskutujeme.

Máme také interní nástroje pro motivaci řidičů k úsporné jízdě. Už několik let obnovujeme oblíbenou soutěž „Mistr volantu“ o nejlepší řidiče podle stylu jízdy, kdy jednou z kategorií je také spotřeba. Ačkoli jde o náročný proces na komunikaci a zvýšené personální náklady, z hlediska úspor nákladů na pohonné hmoty, pneumatiky a opravy vozidel se to vyplatí,“ tvrdí Daniel Popel a dodává, že C.S.CARGO sledujeme vše, od on-line polohy vozů po veškeré provozní údaje o řidiči a vozidle. Důležité jsou například údaje o spotřebě, jízdním stylu, dodržování stanovené trasy s časovým harmonogramem dopravy a využití asistenčních a bezpečnostních prvků ve vozidle. Kromě toho firma sleduje také vývoj v čase a porovnává jej se stejnými časovými obdobími v předchozích letech. Po vyhodnocení pak, pokud je to nutné, se hledají cesty, jak dosáhnout větší efektivity ze strany techniky. Případně se s řidičem řeší, jak by měl upravit styl jízdy.

Ve spolupráci s uvedenými firmami připravil Václav Podstawka.

Foto: LEVEL Systems, LIS a Václav Podstawka