Doprava a spedice
Skupina METRANS se dlouhodobě snaží o udržení a trvalý růst kvality služeb, které pro své zákazníky poskytuje. Jedním z klíčových nástrojů pro dosažení potřebné úrovně kvality služeb je sofistikovaný, zkušený a vzdělaný tým lidí, a to na všech úrovních v rámci společnosti. I při v přepravě nebezpečných věcí, kde jsou rizika během celého procesu nejvyšší, je nezbytně nutné mít vysoce kvalifikovaný personál.

Pro plnění jednotlivých úkolů v rámci celého řetězce je nutné, aby každý z článků precizně znal podmínky přepravy nebezpečných věcí a dokázal rychle a přesně reagovat na vzniklé situace. Tím, že kombinovaná přeprava zahrnuje oblasti silniční a železniční, ale nepřímo i námořní, je nutné, aby naši zaměstnanci věděli, jaké jsou podmínky pro všechny tyto oblasti. Odborníci na přepravu nebezpečných věcí jistě potvrdí, že nepřesné sjednocení všech tří základních předpisů upravujících požadavky pro přepravy nebezpečných věcí po silnici, železnici a zejména po moři, přináší velmi často situace, kdy je dokonalá znalost a orientace se v podmínkách přeprav naprosto nezbytná. A to nehovoříme o podmínkách v dalších státech, kde se místo podmínek RID na železnici používají jiná pravidla (SMGS příl. 2). Pak se nám problematika kombinované přepravy nebezpečných věcí ještě více komplikuje a udržet si přehled je značně náročná disciplína. Zejména pak ve značení přepravních jednotek existuje nemalé množství rozdílů, výjimek a podmínek, které se liší zejména mezi ADR/RID a IMDG Code, resp. SMGS příl. 2. Je proto naprosto nezbytné umět vyhodnotit každý jednotlivý případ a přesným způsobem na každou situaci reagovat. Proto je plnění úkolů každého z pracovníků společnosti v oblasti přepravy nebezpečných věcí náročné a bez kvalitního vzdělávání a pravidelného cvičení by nebylo možné dosahovat takové úrovně, na kterou jsou zákazníci skupiny METRANS zvyklí.

Nejen z výše uvedených důvodů v letošním roce naše společnost založila METRANS Academy. Tento projekt zastřešuje kompletní program školení pro všechny skupiny zaměstnanců a tím zvyšuje úroveň jejich kvalifikace. Například u nových kolegů nastupujících do řad zákaznických servisů se jedná o téměř tříměsíční proces zaškolování a tréninků postavených tak, aby na konci tohoto období nastoupil do provozu pracovník kompletně vyzbrojen znalostmi, ale i prvotními zkušenostmi, které mu usnadní a zejména značně urychlí plnou integraci do provozu. Celý vstupní zaškolovací program se skládá z cca 15 projektů, mezi nimiž jsou jak teoretická školení, tak praktická cvičení (například z obsluhy interního provozního programu MIS) a praxe na dalších pracovištích, se kterými nováček v budoucnu bude spolupracovat.

Dalšími oblastmi školení jsou programy postavené na dobrovolné bázi, kdy si sami zaměstnanci mohou vybrat ze škály programů, kterými zvýší svoji vlastní kvalifikaci, nebo si jen upevní a rozšíří své vzdělání, například prostřednictvím jazykových kurzů. Pro některé oblasti vzdělávacích programů METRANS Academy spolupracuje s externími společnostmi a stále rozšiřuje své aktivity. Jedním z dalších kroků je rozšíření aktivit do dceřiných společností na Slovensku, v Polsku a dalších zemí, kde skupina METRANS působí.

Akademie nabízí i partnerskou podporu školám formou pomoci při výuce nebo poskytování školní praxe a také následnou pracovní spolupráci absolventům. V rámci spolupráce se školami zavedla i stipendijní programy pro budoucí absolventy vybraných škol a podporuje tak růst potenciálních nových kolegů už ve studijním období. Mezi takové školy patří například VDA v České Třebové nebo VOŠ a SPŠ Dopravní v Praze.

 Již v prvních výsledků činností METRANS Academy je vidět pozitivní posun v kvalitě a odbornosti pracovníků a následný dopad na ještě vyšší spokojenost zákazníků společnosti METRANS.

Text a foto: METRANS