Doprava a spedice
Společnost BOHEMIAKOMBI, klíčový operátor kontinentální kombinované dopravy v České republice, vykročila do nového roku s novými dodavateli zajišťujícími železniční přepravy a také s novým jízdním řádem.

Firma Kombiverkehr ve spolupráci s operátorem BOHEMIAKOMBI zprovoznila dva měsíce před Brexitem novou kontinentální linku do Rotterdamu Europoort, v rámci níž nabízí a zajišťuje přepravy intermodálních zásilek přímým vlakem, které z Rotterdamu pokračují trajektem do Velké Británie. Vzhledem k tomu, že zákazníci nebyli v loňském roce spokojení s kvalitou poskytovaného servisu, bylo nutné zvýšit spolehlivost dodávek a rychlost přepravy. V průběhu loňského roku se operátorům podařilo nalézt řešení spočívající ve změně konceptu jízdního řádu.

Rychlá překládka vše urychlí

„Podařilo se nám prosadit a úspěšně zrealizovat nový systém organizování přeprav intermodálních zásilek mezi Českou republikou a západem a severem Evropy. Vlak Lovosice – Rotterdam nyní jezdí přes vysokorychlostní překládkový terminál Megahub Hannover v Lehrte, přičemž vedení přímého vlaku po celé trase až do Rotterdamu nově zajišťuje lokomotiva společnosti ČD Cargo,“ uvádí Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI, a poukazuje na založení dceřiné firmy ČD Cargo v Německu. Tato firma získala vlastní licenci na provozování drážní dopravy v Německu a na jejím základě sama zajišťuje provoz vlaků až do nácestného terminálu Megahub Hannover v Lehrte.

V Lehrte dochází k překládkám zásilek s určením do jiných cílových destinací včetně zásilek určených do cílového terminálu Rotterdam RSC. Na vlaku zůstávají bez překládky pouze zásilky určené pro terminál Rotterdam Europoort a na uvolněná místa jsou doloženy další zásilky přeložené z jiných vlaků. Následnou dopravu vlaku z Lehrte až pod jeřáb v terminálu Rotterdam Europoort zajišťuje privátní dopravce LTE s lokomotivou ČD Cargo.

Překládka proběhne během 3 až 4 hodin.

„Díky nové provozní koncepci se podařilo výrazně zvýšit spolehlivost a včasnost příjezdů vlaků do cílových terminálů, což bylo hlavním záměrem uskutečněné změny. Podařilo se eliminovat častá zpoždění, což velmi ocenil především koncový zákazník, který tímto vlakem nechává přepravovat hlavní objemy zboží v automotivu do Velké Británie,“ tvrdí Vladimír Fišer a dodává, že je to zásluha především dopravce ČD Cargo, který ke zlepšení kvality tohoto servisu přispěl významnou měrou.

Zrychlení přepravy zásilek do celé řady dalších destinací umožnila nová technologie s velmi rychlou překládkou v Megahubu Hannover Lehrte na návazné vlakové spoje, kterou je schopen personál terminálu provést během tří až čtyř hodin na další tranzitní vlaky stojící ve stejném čase na sousedních kolejích.  Terminál disponuje šesti dlouhými osmisetmetrovými kolejemi pod čtyřmi jeřáby. Začátky a konce kolejí jsou pod trolejí, vlaky tažené elektrickou lokomotivou na ně vjíždějí setrvačností až pod koncový úsek koleje po trolejí na vzdálené straně koleje. Přínosem zapojení rotterdamského vlaku do tohoto systému je, že už následující den po odjezdu uceleného vlaku z Lovosic jsou zásilky přichystány k převzetí v cílových destinacích nejen v Rotterdamu, ale i v Duisburgu, Hamburku, Ludwigshafenu, Lübecku, Kielu nebo Mnichově. Doby přepravy z Lovosic do uvedených destinací se díky zapojení rotterdamského vlaku do nového systému zkrátily řádově o jeden den.

Trasy nového systému přeprav, který zavedla společnost BOHEMIAKOMBI.
Pandemie jako další impulz

„Pro přepravu nebezpečných věcí je důležité například rychlejší spojení z Ludwigshafenu do Lovosic, neboť Ludwigshafen představuje významný chemický region v Německu. Přepravy nebezpečných věcí po železnici nejsou spojovány s žádnými výraznými přirážkami k ceně, jako je to běžné u přeprav po silnici,“ upozorňuje Vladimír Fišer a poukazuje na skutečnost, že poptávka po kombinované dopravě v době pandemie vzrostla. Kombinovaná doprava je totiž prostředkem bezproblémové mezinárodní výměny zboží, během které nemusí být náklad doprovázen řidiči nákladních vozů. Bohužel připravenost českých dopravních společností na tuto velmi perspektivní logistiku přepravy zboží po železnici není zatím po technické stránce příliš vysoká.I přesto se však koronavirová pandemie stala jedním z dalších impulzů, které napomáhají rozvoji kontinentální kombinované dopravy.

„Díky nižším emisím CO2 představuje kombinovaná doprava velmi ekologický způsob přepravy. Snížení uhlíkové stopy si může každý dopravce snadno vyčíslit podle počtu jeho přepravených návěsů na elektrifikovaném vlaku,“ zdůrazňuje Vladimír Fišer, který by v letošním roce přivítal navýšení počtu odjezdů ucelených vlaků z Lovosic ze čtyř na pět týdně. Vzhledem k tomu, že už nyní bývají vlaky velmi dobře vytížené, můžeme předpokládat, že se to podaří.

Václav Podstawka

Foto: BOHEMIAKOMBI