Doprava a spedice
Letní sezóna navozuje dojem, že se toho moc neděje a že všechno jede tak říkajíc na půl plynu. Nicméně přeprava zboží se nezastavila. Jaká je aktuální situace v mezinárodní přepravě? Aktuální informace nám poskytli odborníci ze společnosti BDP-Wakestone.
Letecké přepravy

Pro ty, kdo používají leteckou přepravu, případně o ní pro některé zásilky uvažují, je stávající sezóna obdobím sazebních žní. Ceny jsou nízké jako už dlouho nebyly. Toto platí pro většinu exportních spojů. Totéž lze říct o importních přepravách z hlavních leteckých uzlů (například Shanghai, Shenzen, Taipei, Seoul, ale i třeba Mexico City nebo Chicago).  Především pro nebezpečné zboží je letecká přeprava flexibilnější, protože přeprava nebezpečného zboží je ve sběrných námořních kontejnerech komplikovaná (každý sběrný kontejner smí obsahovat pouze povolené kombinace a množství zboží nebezpečného charakteru).

Železniční přepravy z Číny

Situace na železnici je stabilní. Odborníci ze společnostiBDP-Wakestone nezaznamenali žádné problémy, které by servis významně narušovaly. I přes probíhající restrukturalizaci hraničního přechodu Alashankou jezdí vlaky do Malaszewic s tranzitními časy okolo 14 dní. U specialit, jako je například zboží se zabudovanými bateriemi, už situace tak jednoduchá není, protože podmínky jsou v posledních týdnech přísnější. Důvodem jsou letní měsíce, vysoké teploty a striktní celní inspekce, díky kterým hrozí pozastavení celého sběrného kontejneru kvůli nařízeným kontrolám.

Námořní přepravy

Intermodální spojení mezi ČR a severoevropskými přístavy (Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antverpy) čeká v říjnu zatěžkávací zkouška. Hlavní (a z hlediska kapacity v podstatě jediný) železniční koridor bude mezi Bad Schandau a Děčínem v druhé polovině října zcela uzavřen na dlouhých 10 dní. Bude to mít pro spojení ČR s přístavy na severu podobný dopad (v neporovnatelně menším měřítku) jako bylo ucpání Suezského průplavu lodí Ever Given v březnu 2021. Náhradní trasy sice existují, ale nemají srovnatelnou kapacitu, rychlost a levnější také nejsou. Tento fakt bude potřeba brát v úvahu při plánování výroby a celého přepravního řetězce.

Společnost BDP-Wakestone je připravena všechny zájemce průběžně informovat o možnostech, jak složitou situaci co nejlépe zvládnout.

Přeprava Lithium Ionových baterií

Li Ion baterie, to už dneska nejsou jen klasické tužkové baterie, ale i baterie v mobilních telefonech, počítačích a tabletech, elektrickém nářadí, elektrických kolech a koloběžkách a také v elektrických a hybridních automobilech. Jejich výhodou je relativně vysoká kapacita a kompaktní rozměry. Jejich rozmach se však stává zároveň stále větší hrozbou pro přepravce. Tyto baterie (akumulátory) jsou totiž velmi náchylné ke vznícení či dokonce výbuchu. Vzniklý požár je velmi intenzivní (u velkých baterií v elektroautech může teplota požáru dosáhnout až 2700 °C. Baterie jsou velmi citlivé na teplotu, optimální teplota při jejich používání se pohybuje mezi 15-20 °C. Proto je nutné velké baterie v elektroautech při provozu buďto chladit nebo v zimních teplotách naopak zahřívat. Nebezpečí požáru či výbuchu hrozí také při mechanickém poškození baterie.

Proto jsou dopravci – a platí to pro všechny druhy dopravy (letecká, námořní, železniční i silniční) – stále opatrnější k akceptaci zásilek baterií či výrobků baterie obsahující.

Od roku 2017 je v námořní dopravě veden požár jako nejčastější příčina nehody a následné pojistné události. Nejnovějším případem je požár lodi Fremantle Highway poblíž holandského pobřeží. Spekuluje se, že příčinou požáru bylo vznícení elektrického automobilu, který byl naložen v podpalubí. Požár elektrického automobilu se v podmínkách nákladní lodi rychle šíří a nejde jej prakticky uhasit. V loňském roce ze stejné příčiny shořela poblíž Azorských ostrovů loď Felicity Ace. Ta neměla takové štěstí jako Fremantle Highway, která se v době požáru nacházela poblíž pobřeží a bylo ji možno alespoň ochlazovat a poté odvléct do bezpečí. Felicity Ace shořela, následkem požáru došlo k poškození konstrukce lodi a loď se potopila. Není to také tak dávno, co se na letišti v Hongkongu před nakládkou do letadla samovolně vznítila paleta s mobilními telefony.

Je zřejmé, že se pravidla pro přepravy baterií dále zpřísní a s velkou pravděpodobností dojde i k navýšení cen pojištění. A to nejen v případě námořních přeprav.

Všechny strany podílející se na přepravě baterií (a nebezpečného zboží obecně) by měly být řádně vyškoleny pro manipulaci s nebezpečným zbožím. Týká se to i speditérů, kteří jsou prvním subjektem kontrolujícím správnost deklarace zboží, jeho zařazení podle třídy nebezpečnosti, případně jeho balení. Specialisté z BDP Wakestone budou nadále nároky a pravidla na převoz baterií sledovat a čtenáře průběžně informovat.

Zdroj: BDP Wakestone