Doprava a spedice
Otevírání nových poboček, logistických center, rozvoj služeb nebo například podpora inovací. To jsou hlavní cíle pro letošní rok, které si dávají logistické firmy působící v České republice. Z jejich plánů vyplývá, že je čeká spousta práce.
Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic
DACHSER: 2022 pro nás bude rokem rozvoje

Rok 2022 pro nás bude rokem rozvoje. Máme v plánu i nadále posilovat naši síť sběrné služby. Budeme otevírat další přímá spojení do strategických regionů Evropy a rozvíjet naše pobočky v České republice. Hned na jaře nás čeká stěhování do nových prostor postavených na míru v Českých Budějovicích. Tím se nám v tomto regionu otevírají nové možnosti. Jsme zde první a jediný logistický provider, který disponuje moderními skladovými prostory spojenými s překládkou a přímým napojením na DACHSER evropskou distribuční síť. Zároveň budeme letos rozhodovat o strategickém rozvoji dalších dvou českých poboček.

I nadále budeme investovat do trvale udržitelného rozvoje spojeného s naším podnikáním. Bezemisní doručování v rámci centra Prahy jsme rozšířili o kompletní poslední míli z naší pobočky na Kladně. Elektrifikovat budeme postupně i flotilu našich firemních osobních vozidel a dalších nákladních vozidel, jakmile budou dostupná na českém trhu. Proto v letošním roce také budeme financovat vybudování nabíjecí infrastruktury, a to na každé naší pobočce.

DACHSER je lídrem v inovacích v logistice a v projektech výzkumu a vývoje budeme pokračovat i v letošním roce. Osvědčil se nám projekt Idea2net, který je naší interní platformou pro sbírání myšlenek a nápadů pro další inovace a do kterého přispívají lidé napříč všemi pozicemi. Takto vznikl i projekt digitalizace dokumentů SmapOne, který se stále rozšiřuje. Na korporátní úrovni se zabýváme využitím telematiky, GPS a solárních panelů na každé výměnné nástavbě, které by měly přinést detailní informace o dojezdu linek a zjednodušit inventarizaci. Čeká nás také ještě hlubší integrace TMS systémů pro pozemní a mezikontinentální přepravy. I nadále budeme hledat cesty, jak uspokojit poptávku našich zákazníků po leteckých a námořních přepravách včetně našich vlastních charterů s napojením na evropskou síť pozemních přeprav.

V neposlední řadě investujeme do našich lidí a HR procesů. Věřím, že v letošním roce bude možné přejít z online školení do prezenční formy a že naši lidé ocení nový HR informační systém i modifikovaný systém zaměstnaneckých benefitů.

Petr Volák, generální ředitel C.S.CARGO 
Turbulencí snad bude ubývat

Předpokládám, že turbulence na trhu a s tím související změny pocítíme v našem oboru i nadále, ale v porovnání s minulým rokem jich bude méně. Vidíme i nadále zvýšené požadavky klientů na naši flexibilitu, i když situace už je stabilizovanější. Návrat k předcovidovému normálu se ale ještě zdaleka nekoná. Trvá i trend z konce loňského roku, kdy trh zápasí s nedostatkem dopravních i lidských kapacit. Do situace se výrazněji promítá i zdražení energií, paliv a dalších pro nás velmi důležitých vstupů. Každopádně stále doufám, že se dodavatelsko-odběratelský řetězec postupně narovná, ale letos to nejspíš ještě nebude.

V plánech pro letošní rok máme otevření nového logistického centra a rozšíření spolupráce s několika novými klienty. Zároveň od února jezdí na silnicích naše nové speciály pro přepravu VZV. Úspěšně pokračuje i naše služba silniční a železniční přepravy z Číny, kterou jsme na podzim rozjeli jako alternativu k přepravě námořní. Budeme nadále postupovat v digitalizaci firmy a aktivně chceme vyzkoušet dostupnou techniku s alternativními pohony vozidel.

Připravil Václav Podstawka

Foto: DACHSER