Doprava a spedice

V boji proti koronaviru zavedly všechny země v Evropě dalekosáhlá opatření k ochraně obyvatelstva, aby zpomalily šíření tohoto silně nakažlivého a nebezpečného viru.

Nákladní doprava je sice osvobozena od těchto opatření, aby mohla nadále zásobovat obyvatelstvo potravinami a poskytovat zboží každodenní potřeby, jakožto i průmysl pro udržení výroby. „Řidiči kamionů jsou tím ale vystavováni zvýšenému riziku nákazy a přenosu infekce. Na pozadí koronavirové pandemie se tak ukazuje další strategická a dosud spíše nedoceněná výhoda kombinované dopravy, která je prostředkem pro přepravu zboží zejména na velké vzdálenosti, a to bez přímého osobního kontaktu,“ tvrdí Vladimír Fišer, jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI.

Mluvíme samozřejmě o takzvané nedoprovázené kombinované dopravě, při níž jsou intermodální přepravní jednotky, to je intermodální návěsy, různé typy kontejnerů a výměnných nástaveb, přepravovány po železnici bez toho, že by na železničním úseku byly doprovázeny řidičem kamionu. To umožňuje hladký přechod zásilek přes hranice jednotlivých zemí Evropské unie bez potřeby zdravotních kontrol a bez rizika přenosu nákazy mezi jednotlivými zeměmi.

Řidič nemusí opouštět kabinu vozidla.

„Jistá omezená míra rizika se vyskytovala pouze při přejímání zásilek v překládkových terminálech kombinované dopravy. Koronavirus nicméně vedl k rychlému hledání řešení, jak i toto riziko minimalizovat nebo úplně odstranit,“ podotýká Vladimír Fišer a dodává, že operátor Kombiverkehr proto už na samotném začátku pandemie pružně zavedl bezkontaktní způsob předávky zásilek v terminálech, aby se pracovníci v přepravním řetězci nemuseli osobně potkávat a nemuseli si mezi sebou předávat papírovou dokumentaci. Stačilo k tomu využít již dříve zavedený systém on-line rezervací a objednávek, případně u větších firem upravit B2B systém elektronického způsobu rezervací a objednávek.

Ze strany uživatelů a zákazníků kombinované dopravy to však vyžaduje, aby informace, které dříve zadávali do objednávky přepravy fyzicky až teprve po příjezdu zásilky do terminálu, zadávali do on-line systému elektronicky. Jedná se zpravidla jen o doplňování údajů o váze zásilky, údaje o přepravovaném nebezpečném zboží či odpadech a údaje celní. Po splnění této podmínky nemusí řidič opouštět kabinu vozidla. Předávka zásilky je umožněna bez rizika a bez osobního kontaktu řidiče s pracovníky agentury operátora a terminálu.

Text a foto: Václav Podstawka