Doprava a spedice
Odchod Velké Británie z Evropské unie ovlivnil práci mnoha obchodních a logistických firem. Jak se některé logistické společnosti na brexit připravily a co pro ně změny znamenají?
Jan Polter, DACHSER Czech Republic
Vysoké nároky na celní deklaranty

Slovník českých exportérů obohatily nové pojmy. EORI, EIDR, MRN. Zkratky, které jsou jedním ze symbolů konkrétního dopadu brexitu na mezinárodní obchod, teď dominují i v českých celních deklaracích. Přestože dohoda mezi EU a Spojeným královstvím uzavřená 24. prosince minulého roku stanovuje, že se na dodávky zboží z obou oblastí nebudou vztahovat žádná cla, neznamená to, že se export a import obejde bez administrativního celního odbavení. Konec minulého a začátek letošního roku tak byl poznamenaný přípravami a poměrně velkými porodními bolestmi nové celní procedury. Základem úspěšné obchodní výměny mezi zeměmi Evropské unie a Velkou Británií je nyní v podstatě dokonalý datový tok mezi exportérem, importérem a logistickým partnerem. Na poslední chvíli byly nastaveny nové procesy. První měsíc zkušeností ukázal problémy zejména na straně britských importérů, kteří nebyli dostatečně informovaní o svých povinnostech. Každá britská společnost, dovážející zboží z Evropské unie musí totiž mít od 1. ledna 2021 od svého celního úřadu přidělené EORI číslo (Economic Operators’ Registration and Identification systém), které je pak součástí všech celních dokumentů. Importér je také ten, kdo rozhoduje o způsobu celního odbavení dovozu do Velké Británie. Může se rozhodnout pro standardní dovoz s celním odbavením ihned po příjezdu zboží do země nebo pro dovoz s odkladem celního řízení na šest měsíců (tzv. EIDR – Entry into the declarant’s records). Může rovněž zvolit dovoz zboží předjednaný na místním celním úřadu, jež mu udělí celní evidenční číslo předjednaného dovozu zboží (tzv. MRN – Movement Reference Number), které je spárováno s EORI číslem, případně zvolit jinou specifickou celní proceduru v rámci zjednodušeného celního řízení (CFSP). Všechny vývozní dokumenty se v každém případě rovněž párují s SPZ vozidla, které se zásilkou bude překračovat hranice Evropské unie a Spojeného království.

DACHSER se na brexit připravoval řadu let. Posiloval personálně, doškoloval záložní lidské zdroje, vzdělával klienty. Naše zákazníky jsme se snažili připravit na brexit velmi důkladně. Sestavili jsme Brexit Checklist (seznam úkonů, které je zapotřebí učinit pro vývoz do Spojeného království) a před koncem roku jsme byli se zákazníky ve stálém kontaktu. Naštěstí těžíme z výhody naší logistické sítě a také naše DACHSER pobočky ve Velké Británii činily stejnou osvětu na druhém konci supply chainu.

Realita však přinesla také změny, na které nebylo možné se předem připravit. Britské celní úřady proces průběžně upravují, aby byl plně automatizovaný systém celního odbavení na hranicích co nejplynulejší. To klade na celní deklaranty na české, respektive unijní straně velké nároky. V podstatě se neustále dozvídáme nové skutečnosti a naši odborníci na celní problematiku se je snaží do našich procesů rychle implementovat. Věřím, že následující týdny už přinesou do britsko-unijního obchodování více klidu, a především ustálení procesu.

Aleksander Raczynski, GEFCO
Alternativy k pozemní dopravě

Jak se na brexit připravuje GEFCO? Samozřejmě intenzivně sledujeme, jak se situace vyvine. I my, podobně jako další firmy v oboru, se obáváme, že může dojít ke zdržení kamionů na hranicích mezi Velkou Británií a Francií. Proto klientům nabízíme také alternativy k pozemní dopravě. V rámci produktu Short Sea využíváme pro přepravu do a z Velké Británie námořní dopravu, po silnici putuje zboží jen takzvanou poslední míli. Určitě to nenahradí tradiční pozemní dopravu, ale je to velmi zajímavá alternativa. Samozřejmě jsme zajistili vyšší skladové kapacity, abychom zákazníkům mohli nabídnout taky možnost vytvoření vyšších skladových zásob. Člověk pracující v oblasti logistiky musí být flexibilní. Brexit není jediným faktorem, který toky ovlivňuje. Aktuálně se potýkáme třeba s nedostatkem volných kontejnerů pro železniční i námořní dopravu. My to pociťujeme především u toků z a do Asie, ale jde o celosvětový fenomén. No a pak tu je samozřejmě pandemie, která zasahuje do všech odvětví, logistiku nevyjímaje.

S brexitem ale přicházejí i příležitosti.  Pozorujeme opravdu prudký nárůst poptávky po celních a daňových službách. Naše celní oddělení je jimi teď opravdu plně vytíženo, navíc pomáháme i kolegům z britské pobočky naší společnosti. Ve výsledku zatím nevidím žádný zásadní negativní dopad brexitu. Spíš pociťuji určitou nejistotu spojenou s potenciálním vývojem britské ekonomiky. Nikdo neví, co brexit doopravdy přinese, ale já jsem na rozdíl od mnoha jiných lidí optimista. GEFCO doručuje velké množství zboží do Velké Británie, takže za sebe doufám, že tamní ekonomika poběží dobře.

Petr Kozel, VCHD Cargo
Čekali jsme už tvrdý brexit

Mimořádný rok 2020 poznamenala nejen globální pandemie, ale od konce druhé světové války zcela nový precedent – vystoupení jednoho z pilířů Evropské unie ze Společenství. Od ledna už není Británie součástí jednotného trhu. Vývoz a dovoz zboží však pokračuje dál. Jak neschopnost obou entit dosáhnout s dostatečným předstihem jasné dohody ovlivnila české přepravní společnosti a jaký je stav na hranicích Unie dnes?Vyjednavači Evropské unie a Spojeného království se sice 24. prosince 2020 dohodli na podmínkách dohody o budoucích vztazích, musí ji ale ještě schválit Evropský parlament. Bylo proto dojednáno takzvané prozatímní provádění dohody od 1. ledna 2020, jinak by automaticky vstoupily v platnost všechna opatření a obchodní bariéry EU pro takzvané třetí země. Na základě toho jsou tedy vzájemné přepravy EU a Británie osvobozeny od povolovacího řízení a celní procedura má novou, specifickou podobu.

Pro exportéry, importéry a přepravní společnosti to nebyla taková úleva, jak by se na první pohled zdálo. Rozhodnutí přišlo pozdě a téměř všichni už byli připraveni na takzvaný tvrdý brexit. Dohoda se zdála být v nedohlednu, a tak jsme krátce před Vánocemi pořídili pro všechna naše vozidla povolení CEMT. Náklady na CEMT jsou však jen zlomkem investic, které společnost musela do příprav na brexit vložit. Období před Vánocemi bylo poznamenané nebývalou špičkou. Většina podniků ve Spojeném království se chtěla předzásobit, takže se exporty v říjnu a listopadu několikanásobně navýšily. Vykrývali jsme tedy zvýšené požadavky našich zákazníků směrem do Velké Británie s malým zpětným vytížením a zároveň personálně posilovali a zvyšovali kompetence našich zaměstnanců v celní problematice. V jediném klidnějším období našeho byznysu, mezi Vánocemi a koncem roku, jsme pak připravovali naše řidiče na změny odsouhlasené na poslední chvíli.

Začátek roku tak byl z pohledu exportu do Velké Británie překvapivě klidnější. Většina předvídavých firem se předzásobila a zavážet se v běžných objemech začalo až v polovině ledna. Konec ledna pak přinesl v oblasti exportů zklidnění. Větším problémem se nyní jeví import z Británie. Vypadá to, že tamní celní úřady nestíhají včas proclívat a řada našich odjezdů tak nabírá zpoždění. Projevuje se i nedostatek personálu na celně-deklarantských pozicích, což často vede k procedurálním chybám.

Změny a chaos spojený s brexitem však má i jiný dopad: Před koncem minulého roku jsme zaznamenali nárůst poptávek na přepravy do Velké Británie. Přece jen se jedná o trh specifický a náročný a někteří dopravci se dalšími komplikacemi v podobě nejistých příprav na brexit nechtěli zatěžovat. Pro společnosti VCHD Cargo je to dobrá zpráva. Nové příležitosti v současné rozkolísané době přece jen u cesty nerostou.

Aleš Willert, C.S.CARGO
Velký tlak na změnu procesů

Na rozdíl od nekončící epidemie a její nepředvídatelnosti jsme měli celý rok čas se na brexit dostatečně připravit. K 31. prosinci 2020 skončilo přechodné období pro odchod Velké Británie z EU. Od 1. ledna 2021 se tak Velká Británie stala z pohledu celních předpisů třetí zemí a přestaly platit všechny licence a povolení k dovozu/vývozu spolu se všemi čísly EORI do té doby přidělenými britskými orgány. Pro dovozy do EU začala platit všechna omezující tarifní a netarifní opatření, včetně povinností k vnitrostátním daním vznikajícím při dovozu zboží (DPH, SpD). Stejné je to i pro zboží exportované do Velké Británie. S klienty jsme se předem snažili probrat veškeré možné důsledky této změny. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme jim totiž mohli pomoci výrazně snížit riziko narušení obchodních toků a dodavatelských řetězců s partnery ve Velké Británii. Pořádali jsme semináře s odborníky z Celního jednatelství Zelinka spadajícího do skupiny C.S.CARGO, kteří jsou u nás v oblasti brexitu ti nejpovolanější.

Rozhodnutí o finální podobě brexitu bohužel přišlo na poslední chvíli a vyvolalo velký tlak na změnu procesů. Nejnáročnější je nyní administrativa. Největší změnou je, že samotné firmy musí nově vytvářet fakturu ke každé zásilce jako podklad pro celní řízení. Navíc u potravin potřebují osvědčení potvrzující soulad s hygienickými předpisy EU, takzvané fyto nebo veterinární kontroly. Mnoho firem bohužel nemělo nastavené systémy či připravenou dokumentaci pro celní odbavení zásilek, což zpočátku zdržovalo nejvíce. Proces celního řízení už pak zpravidla ani nebývá tak problematický. Nově také platí, že než je při dovozu celní doklad vyřízen (elektronicky odbaven), nemůžou firmy se zbožím nakládat. U vývozu musí zboží čekat na připravení a celní projednání exportního dokladu, který cestuje do Velké Británie se zásilkou. Pro některé zákazníky jsou překvapením i sazby cla na dovážené zboží, pokud nedosáhnou na bezcelní dovoz dle dohody. Ohledně rychlosti odbavení na hranicích platí, že AEO subjekty nepřijdou o výhodu přednostního odbavení. 

Aktuální situace s pandemií celému procesu také nepomáhá, chybí doladění a vyjasnění celé řady postupů vyžadujících čas na to, aby si je všichni zažili. S klienty denně individuálně řešíme implementaci celních procesů a další administrativy. V souvislosti s vícenáklady spojenými s čekáním na hranicích a novými administrativními úkony se cena přepravních služeb neustále zvyšuje. Díky našim zkušenostem se snažíme mít situaci maximálně pod kontrolou a jsme připraveni operativně plnit požadavky a podmínky kladené na naše zákazníky.

Připravil Václav Podstawka

Ilustrační foto: CHEP