Doprava a spedice
Na konci loňského roku se obecná situace na trhu začala obracet ve prospěch zákazníků. Ceny námořních a leteckých přeprav začaly klesat – nejmarkantněji v importním směru z Asie.

Některé důvody byly zmíněny i na webináři, který v lednu pořádala společnost BDP-Wakestone.. V roce 2023 pokračuje propad poptávky a ani opatření typu umělého snižování kapacity jako je vynechávání až 30 % odjezdů z Číny do Evropy zcela nestačí k vybalancování kapacity a nezabrání dalšímu propadu cen. V exportním směru do Asie řada rejdařů využívá cestu kolem Afriky namísto proplouvání Suezským kanálem, čímž šetří náklady za průjezd kanálem a udržuje lodě v provozu namísto jejich uvazování.

Převis kapacity nad poptávkou zapůsobil. Místo na lodích i v nákladních prostorech letadel v zásadě je, sazby se na řadě linek vrací na předcovidovou úroveň. Rejdaři již avizují pokles provozních zisků o 90 a více procent v porovnání s loňským rokem. S velkou pravděpodobností budou posunuty již zadané objednávky některých novostaveb lodí. Rejdaři (ale i letecké společnosti) tak budou mít šanci zbavit se starých neekologických nebo méně efektivních lodí/letadel. Menší objem přepravovaného zboží pomáhá „vyčistit“ dříve zahlcené dopravní uzly. Přepravy se vrátí do spolehlivějších a předvídatelnějších jízdních řádů. To vše za předpokladu, že nepřijde další živelná pohroma, epidemie nebo stávky.

Letecké přepravy

Celosvětový pokles poptávky po letecké přepravě se aktuálně promítá v segmentu těchto přeprav poklesem přepravních sazeb. Importní sazby za přepravu z čínských letišť jsou nyní na nejnižší úrovni, přestože se po skončení čínských svátků výroba pomalu vrací do normálu. V nejbližší době se díky dostatku volných kapacit neočekává žádný zásadní nárůst přepravních nákladů, i když na tak nízké sazby, které byly nabízeny doposud, se trh s největší pravděpodobností již nevrátí.

Letečtí přepravci mají dostatek volných kapacit jak na exportních, tak importních letech. Nižší poptávka ze strany zákazníků zvyšuje konkurenční souboje mezi přepravci, kteří se snižováním nabízených sazeb snaží alespoň částečně naplnit své přepravní kapacity. Aktuální situace je tedy nyní příznivá pro koncové zákazníky, kteří se by nyní rozhodli pro leteckou variantu přepravy svých zásilek.

Od 1. března 2023 vstoupí v EU v platnost nový systém ICS2 který bude zajišťovat avizování přepravovaných zásilek a komodit do evropského celního systému před samotným vstupem zboží do prostoru EU. Požadavky se týkají hlavně avizování druhu importovaných komodit, hodnoty zboží, celního zbožového kódu a EORI reference příjemce. Abychom předešli problémům či prodlevám při odbavení zásilky, budeme vyžadovat tyto informace již při objednání importní přepravy. V případě dalších doplňujících dotazů týkající se tohoto nového procesu se na nás prosím neváhejte obrátit.

Železniční přepravy z Číny

Běžné LCL zásilky se daří umísťovat do sběrných kontejnerů odjíždějících během následujících 10-14 dní od vyzvednutí. Větší objemy je lépe knihovat ve větším předstihu – alespoň 14 dní před vyzvednutím. FCL zásilky mohou odjet 5-10 dní po objednání, záleží však na připravenosti zboží a celních formalit. Stále můžeme volit mezi dražšími a spolehlivějšími spoji anebo levnějšími s delší dobou přepravy a větším rizikem zpoždění.

Na trhu se objevily informace o možném až 30 % snížením kapacity. Podle našich informací by toto omezení mohlo být zapříčiněno větším objemem přepravovaného zboží mezi Čínou a Ruskem a zahlcením přechodu Enerhot/Zamyan-Uud, kde nyní čeká až 3000 kontejnerů na překládku. Tyto kontejnery (a vagony) pak chybí na linkách do Evropy. Zmíněná situace zatím nemá vliv na dobu přepravy do Evropy, která se pohybuje okolo 35 dní z domu do domu. Vlaky mířící do Evropy využívají jiné přechody – zejména Alashankou/Khorgos.

Železniční přepravy z Turecka

Servis vkročil do roku 2023 pravou nohou. Realizace jsou bez komplikací, doba přepravy ze dveří do dveří činí 10-12 dní. Vlaky odjíždí dvakrát týdně. Routing je po vykolejení vlaku s amoniakem na konci roku 2022 stále přes Rumunsko, v čemž operátor plánuje pokračovat kvůli dobré propustnosti trati.

Námořní přepravy

Pokles poptávky během svátků v Číně vedl rejdaře k vynechání velkého počtu odjezdů a s tím související nákladové optimalizaci servisů. V důsledku toho pak došlo k rolování kontejnerů na další odjezdy, případně se kontejnery překládaly na další lodě v Singapuru a ostatních překládkových přístavech. Na některých lodích s plánovanými odjezdy na konci února již hlásí rejdaři plno.

Pokud by takový stav vydržel i nadále, nepochybně by to zastavilo cenový pád, jehož svědky jsme v posledních měsících. Vše záleží na trpělivosti a ochotě rejdařů držet lodě na kotvě mimo servis a vyvolat tak tlak na kapacitu. Pokud by pak došlo v letních měsících ke zvýšení poptávky, rostly by sazby stejně rychle jako doposud klesaly. Již nyní – s dostatečným předstihem – pracujeme na zabezpečení místa na lodích v následujícím období. Alokace již máme zafixovány mimo jiné z Yantianu v jižní Číně (včetně místa pro naše sběrné kontejnery, do kterých akceptujeme i zboží obsahující baterie) a také z Vietnamu, kde vidíme velký potenciál.

V exportním směru začalo v posledních týdnech docházet ke snižování cen přeprav do USA, Mexika a Kanady. Ceny do těchto zemí si ještě na začátku tohoto roku udržovaly vysokou úroveň, takže jejich snížení exportéry zajisté potěší. Lodě se uvolnily a až na výjimky, kterou aktuálně jsou přístavy Vancouver nebo Houston, je možné získat místo téměř z týdne na týden. Přesto i nadále doporučujeme knihovat veškeré exportní přepravy s časovým předstihem.

Dobrou zprávou je vývoj spolehlivosti doplutí/odplutí lodí. V únoru byla překročena průměrná 50 % úspěšnost, což v porovnání s listopadem 2022 představuje zvýšení úspěšnosti o více než 20 procentních bodů. Tato procentní úspěšnost se sice ani zdaleka neblíží 90 % z předcovidové doby, ale pozitivní progres, který je způsoben uvolněním přístavních kapacit a tudíž snížení nutnosti extra manipulací, změn doplutí a čekání na vykládku, je z uvedených čísel patrný. Proto budí střízlivý optimismus do dalšího období roku.

Zdroj: BDP-Wakestone