Aktuality

V pátek 10. června 2022 vyšlo červnové číslo časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD.

Hlavním tématem červnového čísla je skladování nebezpečného zboží. Další články se týkají práce bezpečnostních poradců, přepravy tlakových lahví, klasifikace nebezpečného odpadu, pojistných událostí v silniční dopravě nebo například provozu elektrických vozíků a skladování ve vjezdových regálech.

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD je tištěným odborným časopisem zabývajícím se logistikou a problematikou nebezpečných věcí v České republice. Informuje nejen o dopravě, balení, skladování, poradenství a předpisech, kterými se musí logistika nebezpečných věcí řídit, ale také se zabývá vším, co s touto problematikou úzce souvisí. 

Časopis úzce spolupracuje s renomovanými odborníky, kteří u nás v oblasti nebezpečných věcí a logistiky působí, a s bezpečnostními poradci. Odborným garantem je DEKRA Automobil, blízkým spolupracovníkem Svaz chemického průmyslu ČR.

NEBEZPEČNÝ NÁKLAD vychází v únoru, dubnu, červnu, září, říjnu a v prosinci.

Roční předplatné stojí 350 Kč + DPH. Objednávky předplatného posílejte na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.