Aktuality

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky oznámilo vyhlášení dotační výzvy Digitální podnik financované z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Dotace je určena pro malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) s provozovnami po celé ČR kromě Prahy, které mají možnost získat finanční podporu na digitalizaci svých podnikových procesů. Dotace, která může pokrýt až 60 % nákladů na pořízení či upgrade pokročilých IT systémů jako ERP, CRM, WMS, DMS, PLM a dalších, je určena také na investice do kyberbezpečnosti, automatických a robotických skladových systémů, logistických technologií určených pro přenos dat a dalších digitálních technologií. Žádosti o dotace lze podávat od 15. července 2024 do 31. března 2025 prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Agentury pro podnikání a inovace (API).

Digitalizace firem je v dnešní době nezbytná pro udržení konkurenceschopnosti a efektivity podnikání. Malé a střední podniky čelí výzvám v oblasti digitalizace a často nemají dostatečné finanční prostředky na investice do moderních technologií. Tato dotační výzva je zásadní pro podporu malých a středních podniků v digitální transformaci a umožní jim držet krok s velkými firmami.

Zdroj: Grantuj