Aktuality

Evropská investiční banka podepsala smlouvu o úvěru ve výši 3,43 miliardy korun (v přepočtu 130 milionů EUR) se společností ČD Cargo na podporu pořízení nových elektrických lokomotiv a výměny zastaralých kolejových vozidel.

Půjčka EIB podpoří společnost ČD Cargo v jejím ambiciózním plánu rozvoje intermodální dopravy, jehož cílem je reagovat na rostoucí trh a zajistit lokomotivní a vozový park v souladu s evropskými požadavky na interoperabilitu. Projekt spočívá v pořízení 50 elektrických lokomotiv a 140 intermodálních nákladních vozů, jakož i ve zpětném dovybavení přibližně 310 starších lokomotiv evropským systémem řízení železniční dopravy.

Zdroj ČD Cargo