Aktuality

Společnost Tesco Stores si vybrala C.S.CARGO jako svého logistického partnera pro Českou a Slovenskou republiku. Velkou roli při výběru hrála digitalizace a dostupná kapacita na straně logistické firmy. Ta tak zvyšuje podíl retail zákazníků a posiluje své působení na vnitrostátním trhu.

Michal Vecsey

Na základě výběrového řízení garantuje C.S.CARGO kapacitu 450 přeprav denně v obou zemích s využitím velkoobjemových i návěsových souprav spolu s menšími dodávkami, vždy dle aktuální potřeby. Kromě klasického rozvozu pro distribuční centra v České republice i na Slovensku zajišťuje v obou zemích také cross-dockové služby, a to ve svých areálech i přímo u zákazníka, čímž výrazně zefektivní celý proces přepravy. „V oblasti transportu šlo o jedno z největších výběrových řízení ve střední Evropě. Vyjednávání trvalo zhruba rok a byla to doslova mravenčí práce. Museli jsme vyřešit každý detail. Pro takové partnerství potřebujete nejen vozidla, sklady a další techniku, ale především sehrané lidi, kteří dělají svou práci perfektně. Dohodu jsme uzavřeli v době, kdy jsme procházeli nelehkou koronavirovou krizí, což všechny v týmu navíc neuvěřitelně nabilo,“ popsal Michal Vecsey, obchodní ředitel skupiny C.S.CARGO. Se společností Tesco spolupracovalo C.S.CARGO již v minulosti. Nynější úspěch ve výběrovém řízení však zahrnuje intenzivnější spolupráci ve dvou zemích. Jedním z klíčových faktorů obnoveného partnerství bylo i to, že se C.S.CARGO v oblasti digitalizace posunulo výrazně kupředu, rozšířilo své skladovací kapacity a zefektivnilo mezinárodní koordinaci. V kombinaci s flexibilitou a moderním vozovým parkem tak výrazně ulehčí celý logistický proces společnosti Tesco.

Zdroj: C.S.CARGO