Aktuality

Společnost DHL Supply Chain otestovala využití zkapalněného biometanu (bioLNG) a hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO100) v reálném provozu. Do testu bylo zapojeno pět tahačů s návěsem.

Vozidla se pohybovala na svých pravidelných dálkových trasách do Německa a Maďarska. Během tříměsíčního testování byla v případě bioLNG průměrná úspora emisí CO2e 80 %, u HVO100 88 %. HVO100 je typ obnovitelné motorové nafty vyrobené ze 100% hydrogenovaného rostlinného oleje, kterou lze použít jako přímou náhradu konvenční nafty ve stávajících motorech a snížit tak emise skleníkových plynů. BioLNG je forma zkapalněného zemního plynu vyráběného anaerobním rozkladem organického odpadu, který nabízí obnovitelnou a nízkoemisní alternativu ke konvenčnímu LNG.

Zdroj: DHL