Aktuality

Logistický provider zaznamenal nový rekord, když v roce 2022 dosáhl čistého obratu ve výši 1,335 miliardy EUR. To odpovídá nárůstu o 14,5 % oproti roku 2021. Letos se firma zaměří na další investice, zejména na udržitelné projekty.

Celkem skupina Geis zaměstnává přibližně 6 600 pracovníků ve 125 pobočkách v sedmi evropských zemích. „Díky jejich mimořádně silnému nasazení se nám v roce 2022 podařilo dosáhnout zdravého růstu ve všech oblastech podnikání,” říkají jednatelé Hans-Georg Geis a Wolfgang Geis. „Rok 2022 byl však spojen také s enormním tlakem na náklady, zejména v oblasti personálu a energií. Navzdory slábnoucí ekonomice ale v současné době nevidíme na straně nákladů žádné velké zlepšení.“

Příprava pro další rozvoj

Skupina dosáhla loni řady úspěchů na poli dalšího rozvoje. Významně třeba rozšířila svoji distribuční síť v Polsku a optimalizovala kvalitu svých služeb, aby potvrdila pozici lídra trhu v jednotlivých zemích. Zásadní milník byl ale v oblasti udržitelnosti, konkrétně spuštění programu MissionZero.

MissionZero – na cestě ke klimatické neutralitě

Cílem programu je, aby se společnost stala klimaticky neutrální do roku 2040. Skupina Geis již nyní usiluje o snížení emisí CO2 o 65 % do roku 2030 a v roce 2022 za tímto účelem spustila řadu ekologických projektů.

Plánované rozsáhlé investice

V aktuálním finančním roce hodlá Geis mimo jiné dále zintenzivnit svou strategii udržitelnosti, rozšířit svou síť investicemi do pozemků a budov a optimalizovat procesy prostřednictvím inovativních řešení. Mezi ně patří IT systémy pro správu skladů nebo nový spediční systém. Chystáme se využívat i nové technologie, jako jsou například datové brýle pro vychystávání objednávek, autonomní dopravní systémy bez řidičů nebo další automatizované vybavení skladů.

„Díky masivním investicím do udržitelnosti, IT a inovací, stejně jako do naší distribuční sítě, vytváříme optimální podmínky pro budoucí růst,“ říkají Hans-Wolfgang Geis a Jochen Geis, jednatelé společnosti.

Zdroj: Geis