Aktuality

KION GROUP AG se může ohlédnout zpět za velmi úspěšným rokem 2021. Světový výrobce průmyslových vozíků, robotiky a automatizačních technologií pro intralogistiku zůstává na cestě k úspěchu i přes obtížnou situaci na nákupních trzích a probíhající pandemii koronaviru.

„Skupina KION Group zaznamenala v roce 2021 rychlý růst a více než vykompenzovala nepříznivý dopad koronaviru z roku 2020 téměř ve všech oblastech. Jako poskytovatel komplexních služeb s významnou celosvětovou působností skupina využila příležitostí, které se jí v roce 2021 naskytly. Plně dosáhla svých ambiciózních cílů a v případě objemu přijatých zakázek cíl pohodlně překročila,“ uvedl Rob Smith, který převzal po Gordonu Riskem funkci generálního ředitele KION GROUP AG s účinností od 1. ledna 2022. Přestože problémy s dostupností materiálů a růst cen komodit vytvářejí obrovské výzvy, skupina KION opět potvrdila svou klíčovou roli ve svém oboru: „Nejenže udržujeme svět v pohybu, ale také utváříme budoucnost našeho sektoru. KION Group má vynikající postavení na trzích průmyslových vozíků a skladových technologií a jako jeden z předních světových poskytovatelů systémů pro automatizaci skladů, automatizovaných řízených systémů vozíků a robotiky a digitálních řešení pro ně nabízí plnohodnotnou řadu softwaru. Pomáháme našim zákazníkům předvídat zítřejší logistické výzvy již dnes a efektivně a udržitelně je řešit,“ dodal Rob Smith.

Rob Smith

To se odráží ve finančním úspěchu skupiny KION v uplynulém roce. Hodnota objemu přijatých zakázek dosáhla rekordních 12,482 miliardy eur, což bylo téměř o třetinu (32,2 procenta) více než v předchozím roce (2020: 9,443 miliardy eur). Tento významný nárůst byl způsoben především segmentem Industrial Trucks & Services (ITS), jehož objem přijatých zakázek meziročně vzrostl o 40,9 procenta, a dokonce tak překonal úroveň objednávek před pandemií z roku 2019. Objem přijatých zakázek v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) také vzrostl, a to o 18,5 procenta na 4,329 miliardy eur (2020: 3,655 miliardy eur). Objem rozpracovaných zakázek skupiny se ke konci roku 2021 zvýšil na 6,659 miliardy eur (31. prosince 2020: 4,441 miliardy eur), částečně díky zákazníkům ze segmentu ITS. Konsolidovaný obrat vzrostl v roce 2021 o 23,4 procenta na 10,294 miliardy eur (2020: 8,342 miliardy eur), čímž poprvé překročil hranici 10 miliard eur.

Očištěný EBIT rostl ještě rychlejším tempem v důsledku zvýšených objemů a úspor plynoucích z opatření na zvýšení efektivity a nákladů, vyskočil o 53,9 procenta na 841,8 milionu eur (2020: 546,9 milionu eur). Očištěná marže EBIT se podstatně zvýšila na 8,2 procenta (2020: 6,6 procenta), i když má stále před sebou ještě kus cesty k dosažení úrovně před pandemií. Negativní dopad na marže měly výrazně zvýšené ceny materiálu a logistické náklady, stejně jako snížená efektivita vyplývající z problémů v dodávkách a zdrojích. Celkově se hrubá marže KION Group meziročně nezměnila a setrvala na 24,5 procenta (2020: 24,5 procenta).

Čistý zisk ve výši 568,0 milionu eur výrazně převýšil hodnotu za rok 2020 (210,9 milionu eur) a byl také vyšší než v roce 2019. Tento vzestup byl způsoben nárůstem výnosů v kombinaci s pouze mírným nárůstem provozních nákladů a snížením nákladů na čistou úrokovou sazbu a také jednorázovými položkami v souvislosti s úpravami plánu v oblasti definovaných závazků.

Volné cash flow činilo 543,8 milionu eur (2020: 120,9 milionu eur), což posílilo finanční pozici skupiny. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem provozního zisku KION Group. Růst byl limitován vyššími hotovostními platbami za kapitálové výdaje na rozšíření a modernizaci výrobních závodů a růstem čistého pracovního kapitálu v průběhu roku. Nárůst objemu obchodu a přetrvávající problémy s dodávkami způsobily, že ke konci roku došlo ke zvýšení zásob, zejména v segmentu ITS.

Zdroj: KION Group