Aktuality

Společnost Prologis zahajuje svou celoevropskou prosincovou charitativní iniciativu. Evropský tým plánuje v rámci této kampaně věnovat více než 200 000 eur charitativním a dobročinným organizacím blízkým lokálním komunitám, v nichž Prologis působí.

Zaměstnanci, zákazníci i dodavatelský řetězec společnosti Prologis se spojili pod vedením jejího speciálně vytvořeného akčního týmu a vytvořili kampaň nazvanou „Dock Doors of Giving“ (doková vrata darování). Ta byla rozdělena do několika různých iniciativ se speciálními dny na podporu povědomí o významných tématech zvolených na základě předchozích nominací místními komunitami. Po každý den trvání kampaně se otevírají jedna symbolická „doková vrata“, za nimiž se plní závazky společnosti Prologis vůči jejím komunitám.

Pandemie COVID-19 znesnadnila podmínky pro mnoho menších charitativních organizací, protože lidé se často rozhodli přispívat spíše větším subjektům zaměřeným například na ochranu zdraví. Některé menší dobročinné organizace v důsledku také nemohly pořádat své obvyklé fundraisingové akce.

Celoevropská kampaň Prologis upozorňuje na velké změny, které mohou malé charity, komunitní skupiny a dobrovolníci přinést. Inciativa také dává vodítko pro to, jak velké společnosti a jejich zákazníci mohou pomáhat v rámci komunit, kde působí.  

V České republice se místní tým rozhodl finančně podpořit potravinovou banku pro Prahu a střední Čechy a darovat notebooky Klubu svobodných matek. Český Prologis také nakupuje ponožky z projektu „Ponožky od babičky“ Nadace Elpida, aby podpořil organizaci v její pomoci seniorům a zajistil ručně pletené ponožky pro klienty domovů pro seniory. Za každý pár ponožek zakoupený zaměstnanci jeden další koupí společnost Prologis.

Martin Baláž, viceprezident a country manažer Prologis pro Českou republiku a Slovensko, říká: „Jsem rád, že máme příležitost zúčastnit se této kampaně. Ne každý má to štěstí, že může trávit svátky ve zdraví a se svými blízkými. Vánoce jsou časem, kdy se mají plnit přání a my jsme se v tomto období rozhodli naším přispěním vyčarovat úsměv na tváři potřebným. Je skvělé být součástí týmu lidí, kteří se zajímají o dobro svého okolí a pomáhat je pro ně přirozené.”

Zaměstnanci a zákazníci Prologis byli vyzváni, aby podávali své návrhy na charitativní organizace, jež by v rámci kampaně mohly být podpořeny. Zaměřovat se mohou na různé dobročinné aktivity, včetně boje proti nedostatku potravin a proti hladu, pomoci starším lidem, sociálně znevýhodněným skupinám nebo osobám se zdravotním postižením.

Zdroj: Prologis