Aktuality

Plynulé zpracovávání novinek a změn při přepravě nebezpečných věcí bylo ve II. čtvrtletí tohoto roku značně narušeno koronavirovou epidemií, částečně i zastaveno.

S částečným zlepšením dochází od podzimu 2020 k obnovení přerušených prací a to tím, že se rozběhnou jednání různých grémií, která by měla pokračovat ve své práci. V první řádě se jedná o zasedání expertů TDG Sub-Committee. Zasedání plánované na červenec 2020 bylo přesunuto na prosinec 2020, kdy by měly být pravděpodobně uzavřeny práce na vydání Vzorových předpisů OSN, jejichž vydání Rev. 22 by pak mělo platit od 1. ledna 2021.

V září 2020 by se mělo uskutečnit Společné zasedání ADN/ADR/RID. Jednání se uskuteční od 10. do 18. září, částečně v Bernu (1. týden) a v Ženevě (2. týden). Společné zasedání by mělo projednat agendu z odloženého jarního zasedání, jakož i agendu novou. Vše by se mělo týkat pouze novinek a změn v ADN/ADR/RID, které budou platit od roku 2023. Již nyní se jedná o 66 oficiálních dokumentů a 42 dokumentů informačních. Jen namátkou: z oblasti cisteren se budou řešit opětovné či mezidobé prohlídky, dále zvláště velké cisternové kontejnery, použití nových norem při konstrukci a provozu cisteren, certifikace cisteren, aktualizace přechodných ustanovení, harmonizace s Přílohou 2 k SMGS atd.; výklad některých ustanovení ADN/ADR/RID; nové návrhy na změny; informace dočasně zřízených pracovních skupin, jako např. skupiny BLEVE, skupiny zabývající se přepravou tlakových nádob schválených v USA; skupiny zabývající se přepravou nevyčištěných prázdných obalů atd.

Od 6. do 8. října, se uskuteční zasedání pracovní skupiny „Technika cisteren a vozidel“, které se mělo uskutečnit letos v dubnu. Náplní této čistě specificky železniční pracovní skupiny je především vytvoření podmínek pro přepravu nebezpečných věcí ve zvlášť velkých cisternových kontejnerech, jejichž přeprava se již zkušebně uskutečňuje především v Německu.

V listopadu 2020 se uskuteční 2 odložená zasedání. Za květnové zasedání expertů pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, se od 9. do 13. listopadu uskuteční zasedání WP.15. Na něm budou experti především schvalovat závěry společného zasedání, běžnou agendu a projednávat novinky, které se týkají specificky silniční přepravy nebezpečných věcí.

Od 23. do 27. listopadu by se pak v Londýně mělo uskutečnit zasedání expertů pro přepravu nebezpečných věcí po železnici, kteří budou především schvalovat závěry společného zasedání, běžnou agendu a projednávat novinky týkající se specifické železniční přepravy nebezpečných věcí. Experti by měli rovněž zaujmout stanovisko k závěrům pracovní skupiny „Technika cisteren a vozidel“.

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně projednávaných návrhů a dokumentů je možno získat, buď na adrese: http://www.otif.org, nebo na adrese: http://www.unece.org/trans/danger/danger.html.

Veškeré připomínky, návrhy na změny podmínek pro přepravu nebezpečných věcí za ČR shromažďuje příslušný odbor MD ČR.

Zdroj: Stanislav Hájek