Aktuality

Společnost DKV Mobility, přední evropská B2B platforma pro platby a řešení na cestách, vydala Zprávu o trvalé udržitelnosti v roce 2021.

Zpráva mimo jiné dokládá výrazný pokrok v rozšiřování akceptační sítě stanic pro nabíjení a alternativní paliva. Kromě toho představuje také strategii společnosti DKV Mobility zaměřenou na ekologii, společnost, etiku a udržitelný ekonomický rozvoj (ESG), která zahrnuje deset zásadních cílů pro rok 2025. Podle zveřejněné zprávy dokázala společnost DKV Mobility v roce 2021 snížit své emise skleníkových plynů o 43 % v porovnání s výchozím rokem 2019. Během jednoho roku téměř zdvojnásobila svou akceptační síť nabíjecích stanic pro elektromobily a pokračovala v rozšiřování celoevropské akceptační sítě čerpacích stanic s alternativními palivy.

Zdroj: DKV Mobility