Aktuality

Společnost Volvo Trucks nyní zavádí nový bezpečnostní systém, který detekuje ostatní účastníky silničního provozu vjíždějící do mrtvého úhlu na obou stranách vozidla.

 V rušných dopravních situacích je i pro nejzkušenějšího řidiče obtížné vnímat vše kolem nákladního vozidla. Aby se předešlo stresovým situacím pro řidiče, Volvo Trucks nabízí svůj nový bezpečnostní systém zvaný Podpora předcházení bočním kolizím. Pomocí duálního radaru na každé straně nákladního vozidla systém detekuje, kdy do rizikové oblasti vstoupí další účastníci silničního provozu, například cyklisté.

 „Nehoda se může stát během zlomku sekundy. Náš rozsáhlý výzkum nehod je založen na desetiletích studia skutečných situací a tento nový bezpečnostní systém pomáhá řidiči předcházet případným kolizím,“ uvedla Anna Wrige Berling, ředitelka pro bezpečnost provozu a produktů společnosti Volvo Trucks.

 Když se někdo nachází v zóně mrtvého úhlu, systém nazvaný Podpora předcházení bočním kolizím informuje řidiče prostřednictvím červeného světla na příslušném bočním zrcátku. Pokud řidič pomocí blinkru signalizuje změnu jízdního pruhu, začne blikat červené světlo a ze strany potenciální kolize se ozve varovný zvuk. Řidič je upozorněn a může vozidlo zabrzdit a umožnit tak předjetí například cyklistovi.

 „Ve Volvo Trucks je naší dlouhodobou vizí nulová nehodovost a bezpečnost je od počátku naší hlavní firemní hodnotou. Tento nový systém je dalším příkladem našeho úsilí o dosažení těchto cílů,“ dodala Anna Wrige.

 Nový systém bude celosvětově dostupný pro modely Volvo FH, FM a FMX s naftovým, plynovým a elektrickým pohonem od září tohoto roku. Modely Volvo FL a FE dostanou nový bezpečnostní systém v roce 2023.

Zdroj: Volvo Trucks