Aktuality

Globální koronavirová pandemie přispěla v Evropě k prudkému růstu e-commerce. Značkové obchody a menší obchodní platformy přitom musí konkurovat velkým maloobchodníkům a tržištím. Firma DHL Supply Chain na tyto změny pohotově reaguje a internetovým maloobchodníkům nabízí přístup ke své evropské síti 30 distribučních center DHL pro e-commerce.

Tyto provozovny ve strategických lokalitách v těsné blízkosti významných městských a balíkových center se specializují na zpracování internetových objednávek včetně vychystávání, balení a doručování objednaného zboží. Při rozhodování spotřebitelů hraje hlavní roli spolu s cenou produktu rychlost doručení. Stále více zákazníků očekává, že objednané zboží obdrží v následujícím dni, což znamená, že blízkost skladu prodejce k zákazníkovi je klíčovým faktorem.

„Malé a středně velké obchody obvykle nedisponují kapacitami, které by jim umožňovaly zastoupení v každé evropské zemi, takže musejí překonávat velkou vzdálenost ke spotřebitelům a trhům. Ale i pro velké maloobchodníky je udržování tohoto druhu přítomnosti na trhu často finančně náročná z hlediska cash flow nebo to není nákladově efektivní. Proto nyní prodejcům a internetovým obchodům nabízíme řešení v podobě multiklientské sítě,“ uvedl Hendrik Venter, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain pro Evropu, Střední východ a Afriku. „Naši zákazníci tak mají flexibilní přístup ke všem našim etablovaným službám, které si mohou přizpůsobovat svým požadavkům. Poskytujeme jim podporu v průběhu celého dodavatelského řetězce – od příjmu a uskladnění zboží přes jeho vychystávání a balení až po doručení zásilky a zpětnou logistiku. Oceňují především naši schopnost přizpůsobovat se flexibilně aktuálním změnám v objemech objednávek, a to v národním i mezinárodním měřítku.“

Zdroj: DHL