Aktuality

Po třech letech přivítala KION GROUP AG akcionáře na fyzicky konané výroční valné hromadě dne 17. května v Palmengartenu ve Frankfurtu. Generální ředitel Rob Smith zrekapituloval finanční rok 2022, který pro skupinu byl plný vnějších i vnitřních výzev. Před přibližně 130 akcionáři a zástupci akcionářů Rob Smith také prezentoval vyhlídky KION Group. „Jsme přesvědčeni, že klíčové faktory růstu pro naše dva segmenty budou i nadále posilovat, včetně megatrendů, jako je urbanizace, automatizace a alternativní energetické systémy,“ řekl Smith.

Byla posílena odolnost a agilita skupiny

Generální ředitel ve svém shrnutí uplynulého finančního roku prezentoval závěry skupiny učiněné v posledních měsících z náročného globálního makroekonomického a politického prostředí. „Vytyčili jsme jasný plán s opatřeními pro oblast obchodní a provozní agility, abychom zajistili úspěšný ziskový růst i v nestabilních časech.” Společnost například zavedla dynamičtější tvorbu cen, aby se lépe chránila před současnými a budoucími inflačními tlaky. KION také zavedl do svých smluv se zákazníky v obou segmentech skupiny doložky o úpravě cen. Jak dále informoval Smith přítomné akcionáře, další oblastí zájmu byla oblast nákupu – skupina KION posílila svou globální síť dodavatelů a je nyní mnohem odolnější než před rokem. “Proto s důvěrou hledíme do budoucna,” zdůraznil generální ředitel.

KION zajišťuje efektivní intralogistiku

KION začal dobře finanční rok 2023, zejména díky vlastnímu úsilí, v prvním čtvrtletí se ziskovost skupiny výrazně zvýšila díky silným výsledkům segmentu Industrial Trucks & Services. „To ukazuje, že naše opatření již fungují,” řekl Smith. Společnost očekává pro běžný finanční rok nárůst tržeb, upravený EBIT a návratnost vloženého kapitálu.

Smith zaujal pozitivní dlouhodobý pohled na skupinu, zdůraznil silnou a globální pozici KION jako předního poskytovatele komplexních služeb v oboru.  „S našimi inteligentními vysokozdvižnými vozíky, naším managementem propojených dat a našimi systémy pro automatizaci skladů podporujeme naše zákazníky a zajišťujeme efektivní intralogistiku,“ uvedl k tomu generální ředitel.

Rozloučení s Michaelem Machtem, novým předsedou je Hans Peter Ring

Během a po výroční valné hromadě byly ze strany KION GROUP AG položeny důležité základy pro dlouhodobé obsazení výkonných orgánů. Dozorčí rada následně zvolila za předsedu dozorčí rady Hanse Petera Ringa, dřívějšího předsedu výboru pro audit. Nahradí Dr. Michaela Machta, který na jaře oznámil svůj odchod z dozorčí rady a naposledy tak předsedal výroční valné hromadě KION GROUP AG.

„Nová jmenování do výkonné rady byla provedena a byly položeny pevné základy do budoucna. Společnost má robustní růstovou strategii, která se i v současném období geopolitické a ekonomické nejistoty osvědčila,” řekl Macht. „Po více než čtyřech letech extrémně intenzivní práce pro KION Group nyní mohu věnovat větší pozornost svým různým dalším mandátům –z nich některé jsou ve společnostech souvisejících s automobilovým průmyslem.”

Generální ředitel Rob Smith ocenil práci Michaela Machta pro KION Group a provedl krátké ohlédnutí za produktivní spoluprací. Po nástupu Hanse Petera Ringa do funkce předsedy dozorčí rady dále akcionáři zvolili Dr. Nicolase Petera do dozorčí rady jako nezávislého zástupce akcionářů. Peter působil jako finanční ředitel BMW AG až do svého odchodu do důchodu 11. května 2023. Od nynějška bude předsedat výboru pro audit.

Návrhy dozorčí rady a představenstva schváleny většinou

Na výroční valné hromadě většina akcionářů schválila všechny návrhy dozorčí rady a představenstva, včetně výplaty dividendy ve výši 0,19 eur na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru kolem 25 procent.

Zdroj: KION