Aktuality

Společnost DHL Supply Chain jmenovala Kateřinu Rázlovou do funkce ředitelky automobilové divize a transportu v České republice. Kateřina Rázlová vede automobilovou divizi již od roku 2009. Nově bude kromě logistických a transportních služeb pro automobilový průmysl zodpovídat i za dopravu v segmentu spotřebního zboží.

Kateřina Rázlová

„Mým cílem je v maximálně možné míře využívat synergie mezi transporty obou sektorů a realizovat projekty v oblasti digitalizace. Poptávka po přepravních službách i přes aktuální situaci v automobilovém sektoru neustále roste. Zejména v návaznosti na e-commerce je její vývoj velice dynamický, velký potenciál vidím i v různých variantách zelené flotily a kombinované přepravě,“ vysvětlila Kateřina Rázlová. Tato organizační změna se dotkla také manažera transportu Ľubomíra Sasaráka. Propojením obou flotil je zodpovědný za chod vozového parku s více než stovkou vlastních nákladních vozidel a šedesáti až stovkou smluvních vozidel, jejichž počet se mění v závislosti na sezóně.

Zdroj: DHL