Aktuality

Společnost Direct Parcel Distribution spolupracuje na novém rozšíření programu společenské odpovědnosti DrivingChangeTM.

Díky této iniciativě, jejímž cílem je již od roku 2012 kompenzace uhlíkové stopy společnosti, bylo doručeno již více než 1,3 miliardy CO2 neutrálních zásilek. DPDgroup dnes představuje nové, zásadní kroky na cestě k udržitelnému doručování budoucnosti. Společnost se zavazuje: 

  • Doručovat ve 200 evropských městech včetně Prahy a Ostravy pouze elektrickými dodávkami a dalšími ekologickými prostředky a snížit uhlíkové emise až o 30 % (do 2025)
  • Otevřít 130 city dep, jedno z nich také na pražském Těšnově (do konce 2020)
  • Zavést program monitorování kvality ovzduší ve 20 městech (do 2021) včetně Prahy (do konce 2020)

„Jsme velmi hrdí na to, že právě Praha byla vybrána mezi jedno z prvních deseti evropských měst, kde bude testována kvalita ovzduší. Chceme se aktivně podílet na zlepšení kvality života ve městech v Česku a tato událost je pro nás proto důležitým milníkem,” vysvětlil Miloš Malaník, generální ředitel Direct Parcel Distribution.

Program monitorování ovzduší s názvem Air quality monitoring programme poběží v Praze od začátku listopadu 2020 po dobu tří let a zapojí se do něj celkem 100 dodávek a 20 výdejních míst Pickup. Pro koncové (B2C) i firemní (B2B) zákazníky bude v Praze a Ostravě doručovat více než 200 elektrických dodávek. Všech 130 city dep má za cíl snížení uhlíkové stopy každého doručeného balíku a omezení dopadu tzv. „last mile delivery” (poslední míle). Z nového city depa v Praze na Těšnově se bude zavážet pouze elektrovozy, cyklo a pěšími kurýry, kteří již v současné době ve městě aktivně doručují.

Již na konci roku 2019 skupina DPD nainstalovala speciální senzory na svá vozidla, městská depa a výdejní místa Pickup – ty měří úroveň znečištění ovzduší v reálném čase. V tuto chvíli jsou tyto hodnoty dostupné z 5 evropských měst, cílem je však zvýšit tento počet na 20, a to do roku 2021. Díky plnění uhlíkově neutrálního závazku z roku 2012 společnost snižuje dopad na změnu klimatu měřením své uhlíkové stopy, snížením emisí CO2 na zásilku o 14 % (v roce 2019 v porovnání s rokem 2013) či vyrovnáním zbývajících emisí investováním do projektů výroby zelené energie – tzv. Kompenzačních projektů.

Zdroj: DPD