Aktuality

Evropská unie usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což vyžaduje ekonomiku s nulovými emisemi CO2. Tento cíl tvoří základ Zelené dohody pro Evropu a je v souladu se závazkem EU realizovat globální opatření na ochranu klimatu v rámci Pařížské klimatické dohody.

DKV, poskytovatel služeb pro mobilitu, tyto závazky podporuje. S ohledem na vlastní klimatickou bilanci se DKV hodlá stát do roku 2023 klimaticky pozitivní společností. Kromě toho bude podporovat svých 250 000 smluvních partnerů, aby do roku 2030 snížili emise CO2 v oblasti dopravy o 30 procent. Za tím účelem již delší dobu silně investuje do portfolia alternativních paliv a digitálních produktů.

Sektor dopravy nabízí v tomto ohledu enormní potenciál, protože produkuje přibližně čtvrtinu globálních emisí CO2. DKV jako poskytovatel služeb hodlá přispět k využití tohoto potenciálu tím, že poskytne zákazníkům a partnerům příslušné nástroje. DKV již delší dobu intenzivně investuje do svého portfolia alternativních paliv. U 5 000 čerpacích stanic, s nimiž společnost z Ratingenu navazuje každý rok spolupráci, je patrné silné zaměření na rozmanitou nabídku paliv, která kromě běžného benzinu a nafty zahrnuje také alternativy, jakými jsou LPG, LNG, CNG, vodík nebo nabíjecí stojany pro elektromobily.

Zdroj: DKV