Aktuality

DHL Express je hlavním partnerem World Happiness Summit, který se poprvé přesouvá z Miami do Evropy k jezeru Como, zapsaném na seznamu světového dědictví UNESCO. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Daniel Kahneman zde bude od 24. do 26. března diskutovat spolu s filozofy, ekonomy a odborníky ze 45 zemí světa na téma osobního, profesního a kolektivního štěstí.

Na World Happiness Summit (WOHASU®) 2023 vystoupí přední světoví odborníci na wellbeing, kteří se zabývají studiem a praktickou aplikací těchto principů v každodenním životě. Proto jsou tři dny summitu neopakovatelnou příležitostí, jak se dozvědět o vědecky potvrzených faktech, která dokážou prohloubit pocit štěstí ve všech oblastech našeho života. Letošní ročník nese název „Connessioni, neboli Propojení“, což koresponduje s mottem DHL Express: „Connecting people. Improving lives”, tedy “Spojujeme lidi. Zlepšujeme životy.”

„Psychická pohoda každého z nás je velmi důležitá, odráží se v soukromém i pracovním životě. Jednou z našich priorit je spokojenost zaměstnanců, wellbeing jim proto v nejrůznějších formách nabízíme ve formě benefitů. Partnerství s WOHASU bylo pro nás logickým krokem. Sami jsme zvědaví, co se dozvíme o vědeckých studiích na téma duševní zdraví,” říká Naďa Nepivodová, ředitelka divize lidských zdrojů DHL Express pro ČR.

Třídenní summit WOHASU® 2023 si klade za cíl sdílet s širokou veřejností vědecká data a názory předních odborníků a praktiků v oblasti pozitivní psychologie, koučování, wellness na pracovišti, ekonomie, vedení, umění, jídla a výživy, jógy, všímavosti, odolnosti, odpuštění, laskavosti, zdraví a komunity. Akce zahrnuje workshopy, panelové diskuze a příležitosti ke sdílení. Zároveň jsou účastníci povzbuzováni k tomu, aby díky novým vědeckým poznatkům začali hledat štěstí a pohodu v jejich nejčistší podobě. To vše v nádherném a inspirativním prostředí jezera Como.

Zdroj: DHL