Aktuality

Nová linka mezinárodní logistické společnosti DACHSER Czech Republic míří na sever Německa. Přímé denní spojení sběrnou službou z Kladna do Hamburku a zpět je realizované ve výměnných nástavbách s řízeným teplotním režimem a nabízí tak možnost přepravy zboží citlivého na okolní teplotu.

Z České republiky odjíždí v barvách DACHSERU každý den přímé linky sběrné služby do 36 destinací v celé Evropě. „Objem našich exportních zásilek reflektuje křivku vývozu České republiky, a tak k našim západním sousedům momentálně směřuje téměř třicet našich přímých denních spojení,“ uvedl Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic, a dodává, „čeští exportéři využívají našeho rychlého spojení s Německem i pro menší objemy zásilek s vyšší frekvencí doručování, spojení je výhodné i pro dálkové cíle, protože klíčové německé pobočky zároveň slouží jako platformy pro konsolidaci zboží do vzdálenějších evropských destinací, např. do Skandinávie.“

Evropská logistická síť DACHSERU sahá od Portugalska až po Rusko, na jihu je ohraničená Itálií a Řeckem a na severu vede až do Skandinávie. Přeprava ve výměnných nástavbách s řízeným teplotním režimem pak umožňuje odbavovat i zásilky se zbožím citlivým na teplotní výkyvy, jako jsou kosmetické, zdravotnické či chemické výrobky a další.

Například v importním směru Hamburk – Kladno přepravuje tato 630 km dlouhá linka z velké části nátěrové hmoty, které jsou dle dohody ADR definovány jako nebezpečné zboží, navíc teplota při jejich přepravě a skladování nesmí klesnout pod +5°C. DACHSER pro realizaci takových zakázek využívá své oborové řešení DACHSER Chem-Logistics ušité na míru právě výrobkům chemického průmyslu.

„Nová linka do Hamburku otevírá prostor také pro logistiku zásilek mířících do zámořských destinací či pro import zboží, které v námořních kontejnerech přichází do Hamburku zejména z východní Asie,“ vysvětlil další potenciál nové linky Jan Polter. „Naše divize pozemních přeprav European Logistics a divize DACHSER Air & Sea Logistics nabízejí v rámci strategického přístupu Interlocking komplexní řešení z jednoho zdroje a nová linka do Hamburku představuje další rozšíření našich služeb v této oblasti.“

Zdroj: DACHSER