Aktuality

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic podporuje spolek MAKEJ!, který se věnuje dětem s Downovým syndromem a jejich rodinám. Realizuje projekty pro lepší integraci dětí do většinové společnosti, podporuje rodiny v aktivním využití volného času a organizuje pro hendikepované děti řadu sportovních aktivit. Příspěvek DACHSERU umožňuje mladým sportovcům účast na sportovních akcích celorepublikového i nadnárodního významu.

Spolek MAKEJ! pomáhá a sdružuje rodiny vychovávající dítě postižené Downovým syndromem. Zaměřuje se především na zajišťování sportovních aktivit pro hendikepované děti a jejich rodiny. Každý rok díky svým podporovatelům vysílá děti na Evropské hry hendikepované mládeže Emil Open, kde závodí v atletických disciplínách, děti se zúčastňují také závodů ve sjezdovém lyžování na Zimních hrách speciálních olympiád. „Diagnóza Downova syndromu je pro rodinu velká výzva a my se snažíme ukázat, že i tak je možné vést aktivní život a předat dětem radost ze sportovního zápolení,“ uvedla Karla Trusková, ředitelka spolku MAKEJ!, a doplňuje, „svou činností se snažíme zdůraznit, že i děti, postižené Downovým syndromem, nemusí svůj čas trávit pasivně, ale jsou schopné díky podpoře ze svého okolí vstřebat, realizovat a prožívat sportovní aktivity, které jsou zaměřené i na výkon a soutěživost. I když na prvním místě stále zůstává radost ze společně prožitých okamžiků.“

„Na spolek MAKEJ! nás upozornil jeden z našich zaměstnanců z brněnské pobočky, který je jeho členem, a jeho koncept nás velmi oslovil,“ poznamenal Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic. „V logistice, kterou se zabýváme, je aktivní přístup alfou a omegou úspěchu, stejně jako i v běžném životě. Je skvělé, že i přes jistě náročné podmínky je možné takové životní nastavení zprostředkovat už od malička i dětem, které jsou trošku jiné. Protože to pro rodiny představuje vystoupení z komfortní zóny, a protože je sportování obecně, ať chceme nebo ne, spojené s určitými náklady, moc rádi tuto myšlenku podporujeme.“

Sedm dětí se tak mohlo zúčastnit například mezinárodních sportovních her hendikepované mládeže v Brně a všechny se ve svých kategoriích umístily na medailových pozicích. Teď se mladí sportovci začínají připravovat na šestidenní národní lyžařské závody v Krkonoších.

Podpora lokálních veřejně-prospěšných projektů je v souladu s dlouhodobou koncepcí společnosti DACHSER.

Zdroj: DACHSER Czech Republic