Aktuality

Podle nejnovější zprávy o flexibilním pracovním prostoru Flex Forward od globálního realitního poradce Colliers International zaznamenaly evropské trhy s nízkou úrovní stávajícího flexibilního pracovního prostoru největší nárůst nových flexibilních operací v první polovině roku 2020.

Zpráva Flex Forward, která byla dnes zveřejněna, ukazuje, jak trhy jako Hamburk, Vídeň, Moskva a Petrohrad zaznamenaly během první poloviny roku 2020 relativně silné úrovně využití pracovního prostoru, což představuje až 30 procent celkového využití kanceláří. Přestože došlo k výraznému zrušení závazků, otevřelo se 162 000 metrů čtverečních nového flexibilního pracovního prostoru, což v průměru v regionu dostalo flexibilní podíl moderních kancelářských prostor na necelá dvě procenta. I když se objem rozšiřování flexibilních kanceláří zpomalil, v první polovině roku 2020 došlo k 1,6% rozšíření.

Za posledních pět let se nabídka flexibilního pracovního prostoru v regionu zrychlila trojnásobně. Ačkoli jsou WeWork a IWG významnými hráči na trhu, jejich dominance nyní čelí výzvě rostoucého počtu provozovatelů na vícero trzích, s vícery místy a také provozovatelů-vlastníků. Na 42 trzích, jež zkoumáme v této zprávě, poskytuje pracovní prostor více než 1300 operátorů na více než 3300 místech.

Istvan Toth, zástupce ředitele a datový analytik pro průzkum trhu v regionu EMEA ve společnosti Colliers, uvedl: „Během tohoto období jsme zaznamenali dva klíčové trendy, které ukazují schopnost odvětví reagovat na významné změny okolností. Za prvé, operátoři, kteří jsou schopni poskytovat svým klientům soukromé pracovní prostředí, realizovali transakce v pořádku, zatímco ti, kteří poskytují čistě společný co-workingový prostor, měli problém ujistit své nájemce o bezpečnosti pracovního prostoru z hlediska ochrany před koronavirem. Zadruhé jsme zaznamenali posun poptávky po flexibilním prostoru z centra města do vnitřních a vnějších městských lokalit, což ukazuje na raná stadia decentralizace, protože města čelí hustotě a narušení možností dojíždění.”

Údaje o využití kancelářských prostor za 1. pololetí 2020 ukázaly nárůst poptávky po flexibilním pracovním prostoru v centrech měst na 52 procent ve srovnání s pouhými 38 procenty v letech 2018-2019. Podobně vzrostla poptávka po předměstských oblastech na 16 procent ve srovnání s 12 procenty v předchozích letech.

Zdroj: Colliers International