Aktuality

Společnost VGP NV se zavázala, že zároveň se svou strategií udržitelnosti bude v dalších letech i nadále implementovat komplexní udržitelná opatření tak, aby do roku 2025 dosáhla uhlíkové neutrality. Za tímto účelem si firma stavila nové ambiciózní cíle.

Společnost VGP provedla komplexní analýzu uhlíkové stopy, aby mohla lépe vyhodnotit klimatický dopad svých provozů. Na základě této analýzy si určila několik cílů, které jí umožní do roku 2025 dosáhnout uhlíkové neutrality. Kromě toho se VGP zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů rámce 1 a 2 o 50 % do roku 2030 vzhledem k roku 2018.

Zdroj: VGP