Aktuality

Podle Evropské dohody ADN, kapitoly 1.5, také Česká republika podepsala mnohostranné dohody M025 a M026 pro dopravu po vnitrozemských vodních cestách. Mnohostranné dohody prodlužují platnost některých osvědčení vzhledem k omezením, které nastaly v důsledku epidemie koronaviru. Prodloužené lhůty nyní platí i v České republice.

•      M025: Veškerá osvědčení o zvláštních znalostech Dohody ADN (Evropská dohoda o vnitrozemských vodních cestách) a všechna osvědčení o vykonání zkoušky bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečného zboží, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. listopadem 2020, zůstávají v platnosti do 30. listopadu 2020; dosud k počátku června 2020 bylo podepsáno Nizozemskem, Lucemburskem, Německem, Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Slovenskem, Belgií, Maďarskem a Bulharskem.

•      M026: Všechny opětovné/periodické zkoušky, jejichž platnost končí od 1. března do 1. září 2020, zůstávají v platnosti do 30. září 2020. Za určitých podmínek se stejná lhůta vztahuje také na všechna osvědčení o registraci; dosud k počátku června 2020 bylo podepsáno Francií, Lucemburskem, Slovenskem, Belgií a Německem.

Platnost dohody M025 vyprší 1. prosince 2020, platnost dohody M026 vyprší 1. října 2020.

Zdroj: Stanislav Hájek