Aktuality

Společnost cargo-partner se stala členem iniciativy OSN s názvem Global Compact, která usiluje o to, aby společnosti na celém světě přijímaly udržitelnou a společensky odpovědnou politiku a podávaly o ní zprávy.

Iniciativa Global Compact organizace OSN je dobrovolná iniciativa, jejímž cílem je povzbudit společnosti k tomu, aby své strategie a činnost přizpůsobily univerzálním zásadám v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a aby podnikaly kroky, které podporují společenské cíle. Iniciativa byla oficiálně zahájena v roce 2000 a v současné době se jí účastní 13 000 firem a dalších zainteresovaných stran ve více než 170 zemích. Účastníci se zodpovídají prostřednictvím pravidelného podávání zpráv a jsou povzbuzováni k tomu, aby prosazovali změny prostřednictvím inovativních řešení a partnerství.

Společnost cargo-partner je průkopníkem v zavádění ekologických alternativ a stanovování ambiciózních emisních cílů, aby minimalizovala svou uhlíkovou stopu. iLogistické centrum cargo-partner poblíž vídeňského letiště, otevřené v roce 2018 a postavené s využitím oceňované dřevěné architektury, je příkladem závazku společnosti k udržitelnosti. K úsilí logistického poskytovatele o využívání obnovitelných zdrojů energie přispívá i rostoucí počet fotovoltaických instalací na pobočkách společnosti cargo-partner po celém světě. Kromě toho společnost aktivně podporuje vývoj úsporných letadel, elektrických nákladních automobilů a mnoho dalších projektů zaměřených na podporu přechodu na udržitelné dopravní a logistické technologie po celém světě.

Zdroj: cargo-partner