Aktuality

V roce 2020 utržila dopravní a logistická skupina C.S.CARGO celkově 4,5 miliardy korun. Provozní výsledek EBITDA činil 398 milionů korun. Zároveň se podařilo dodržet pravidelný objem investic, kdy do obnovy vozidel, logistiky a IT řešení investovala skupina celkem 133 milionů korun. Situaci na trhu, nepříznivě ovlivněnou vývojem pandemie covid-19, pomohlo vyvážit zvýšení profitability vlastního vozového parku, růst spedice v okolních zemích působení a rozšíření segmentu FMCG.

V porovnání s rokem 2019 znamenaly výsledky u obratu pokles o 6,6 % a v ukazateli EBITDA o 1,5 %. Do finálních čísel se promítla situace způsobená pandemií covid-19. Díky výraznému zvýšení profitability vlastního vozového parku, efektivnějšímu využití vozidel a dalšímu růstu spedice na Slovensku a v Polsku je však meziroční rozdíl v ziskovosti vyjádřený absolutními hodnotami minimální.

„Naší stabilitě prospělo i rozšíření segmentů mimo náš hlavní obor automotive. Podařilo se nám třeba zásadně posílit v oblasti distribuce rychloobrátkového zboží, když jsme se stali výhradním logistickým partnerem společnosti Tesco Stores v Česku i na Slovensku. Naše úspěšná akviziční činnost u nových zákazníků nám pomohla vykompenzovat pokles obratu postižených segmentů,“ hodnotí uplynulý rok Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.CARGO a viceprezident a předseda sekce nákladní dopravy Sdružení ČESMAD BOHEMIA.

Zdroj: C.S.CARGO