Události
Na brněnském výstavišti se od 10. do 13. října 2023 uskuteční 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu. Desítky tisíc návštěvníků se seznámí s průmyslovými technologiemi a inovacemi, které představí vystavovatelé z celého světa. Společně s MSV se konají i specializované veletrhy TRANSPORT A LOGISTIKA a ENVITECH.

Strojírenského veletrhu se zúčastní přední společnosti napříč průmyslovými odvětvími. Prezentovat se bude přes 1 200 vystavujících firem z desítek zemí. Tradičně nejsilněji zastoupeným oborem bude obrábění a tváření, včetně nástrojů. Své expozice připravují také firmy věnující se automatizaci, elektronice, průmyslovým robotům, měřicí technice, plastům, sváření, povrchovým úpravám, hydraulice nebo materiálům a komponentům. „Díky svému širokému zaměření nabízí veletrh příležitost propojit odborníky v nejrůznějších oblastech. Vzniká tak jedinečná platforma pro sdílení zkušeností, podporu inovací a diskuzi o budoucím vývoji průmyslu,“ sdělil Michalis Busios, ředitel MSV.

Vysoká zahraniční účast

Jednou z hlavních charakteristik MSV je jeho mezinárodní rozsah a vysoká účast zahraničních vystavovatelů i návštěvníků, kteří na veletrh přijíždějí s cílem navázat nové obchodní vztahy. Setkání průmyslových lídrů z různých zemí umožňuje rozvíjet nové inovativní přístupy, což v konečném důsledku posiluje konkurenceschopnost celého průmyslového odvětví. Své oficiální expozice zaštítěné vládou nebo proexportní institucí letos na Mezinárodním strojírenském veletrhu otevřou Čína, Francie, Indie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Tchaj-wan. Součástí veletrhu bude také Česká národní expozice, která na jednom místě sdruží služby státu podnikatelům.

Digitalizace: cesta k efektivitě

Digitalizace se stává nedílnou součástí průmyslových procesů a otevírá dveře do nové éry efektivity a konkurenceschopnosti. Mezinárodní strojírenský veletrh se této tématice dlouhodobě věnuje a představuje nejnovější přístupy a řešení, které digitalizace nabízí. V pavilonu F návštěvníci najdou expozici Digitální továrna 2.0, která se zaměří například na 5G sítě, management energií, udržitelnost průmyslu nebo efektivní aplikaci umělé inteligence. Připravena bude také Digitální stage pro prezentaci případových studií i nových technologií. V letošním roce bude k dispozici také druhé pódium pro navazující diskuze o aktuálních tématech.

Zajímavá řešení

V průběhu veletrhu mohou zájemci využít komentované prohlídky MSV TOUR plné praktických ukázek. Ve vybraných expozicích budou na účastníky čekat experti, kteří představí novinky v oboru a zajímavá řešení. Součástí MSV bude i akce Kontakt-Kontrakt nabízející možnost dopředu si domluvit obchodní setkání s přesným časovým harmonogramem. Významnou událostí bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se uskuteční první den veletrhu. Součástí MSV bude také soutěž Zlatá medaile pro nejlepší exponáty. Ekonomickým aspektům 3D tisku z hlediska výzev i přínosů se bude věnovat Fórum aditivní výroby. Zajímavý bude také seminář Kybernetická bezpečnost v průmyslu, který se zaměří na zabezpečení průmyslových podniků vůči vnějším kybernetickým hrozbám. Důležitým tématem doprovodného programu je energetika. Existující vzájemnou spolupráci mezi českými a francouzskými firmami v jaderné energetice bude prezentovat Francouzsko-české fórum o jaderné energii. Studenty škol osloví akce IndusTRY zaměřená na přiblížení moderního průmyslu mladým generacím a seznámení s možnostmi kariéry v této oblasti.

Logistika i udržitelnost

Jedním z důležitých prvků moderního průmyslu je oblast logistiky, na kterou se zaměřuje mezinárodní veletrh TRANSPORT A LOGISTIKA. Návštěvníci se seznámí s nejnovějšími technologiemi, které zlepšují efektivitu, spolehlivost a automatizaci logistických procesů. Součástí bude také projekt Packaging Live – letos poprvé se dvěma balicími linkami. Na téma udržitelnost se zaměřuje další souběžně konaný veletrh ENVITECH. Firmy představí inovativní přístupy i produkty, které s touto problematikou souvisí. Důraz na udržitelnost zahrnuje širokou škálu aspektů, včetně energetické efektivity, snižování emisí nebo využívání udržitelných materiálů.

WOODTEC obsadí pavilon Z

Souběžně s MSV se koná Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC, který se na brněnské výstaviště vrací po šesti letech. Veletrh má třicetiletou tradici a je zásadní dřevařskou a nábytkářskou událostí v České republice. Na WOODTEC 2023 je přihlášeno na čtyři desítky vystavovatelů. Ve zcela zaplněné hale Z najdou návštěvníci kromě strojů pro zpracování dřeva a výrobu nábytku také nářadí, kování nebo technologie na zpracování dřevního odpadu. Hlavním partnerem veletrhu WOODTEC je Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení.

Praktické informace

Mezinárodní strojírenský veletrh a souběžně konané akce začínají na brněnském výstavišti v úterý 10. října 2023 a potrvají do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin, poslední den do 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na webových stránkách www.msvbrno.cz.

Zdroj: BVV