Události
Společnost FIEGE před osmi lety vytvořila platformu FAST & FORWARD s cílem spojovat na jeden den v roce při fyzickém setkání odborníky různých oborů, aby vznikl prostor pro diskuzi, nové kontakty a nápady. Mottem letošního ročníku networkingu bylo téma AI s podtitulem “Za hranicí šumu: Jak umělá inteligence mění průmysl.”

Podle slov Jense Fiege, který spolu s bratrancem Felixem Fiege řídí společnost, je AI téma, které se týká nás všech a stalo se nedílnou součástí našeho světa: „Umělá inteligence změní mnoho věcí, a to nejen pro samotnou společnost FIEGE. Změní svět i pracovní trh, produkty i služby. Umělá inteligence je zároveň výzvou i velkou příležitostí. I my chceme přispět svým malým dílem k tomu, abychom tuto příležitost co nejlépe využili, místo abychom ji propásli.”

Změní se svět pracovní trh, produkty i služby

První část denního programu FAST & FORWARD vedl Sascha Lobo, německý novinář, autor a zakladatel startupu zaměřeného na umělou inteligenci. Sdílel především to, jak umělá inteligence v praxi mění svět, a co tato změna znamená v rámci logistiky, elektronického obchodu a pracovního světa. Podle jeho slov má umělá inteligence potenciál narušit celá průmyslová odvětví a trhy, jakmile budou její pomocí vytvořeny a vyhodnoceny nové datové toky. “Naším úkolem je zjistit, které datové toky takový potenciál nabízejí, jak je můžeme rozpoznat a jak se k nim nakonec můžeme dostat,” upřesňuje Sascha Lobo, který věří, že prvním důležitým krokem a rozhodujícím faktorem pro úspěch je nepodcenit transformaci vyvolanou umělou inteligencí, což mnozí stále činí.

„Není v našich silách předvídat, jakým směrem se bude ubírat, a to ani při sebelepší, komplexní a precizní přípravě. Umělá inteligence odborníky znovu a znovu překvapí. Jediné, co můžeme udělat, je pokusit se této transformaci AI přiblížit tím, že si pro ni vytvoříme cit a instinkt. V konečném důsledku na tom závisí konkurenceschopnost podniků i celé Evropy ve srovnání s USA a Čínou,” vysvětluje Sascha Lobo.

Zapojit se musí každý

Výzva Saschi Loba je jasná: „Nemusíme a nesmíme se bát transformace umělé inteligence, naopak do ní musíme investovat a podporovat ji. Je zřejmé, že s pomocí AI lze zvýšit nejen ekonomický zisk, ale také možnost být spokojenější, produktivnější a mít v týmech zaměstnance, u nichž je menší pravděpodobnost, že změní práci nebo podají výpověď.”

S jeho slovy souhlasí Kenza Ait Si Abbou, členka představenstva FIEGE.  Věří, že k úspěšné transformaci společnosti ve věku umělé inteligence je zapotřebí otevřenost a přijetí technologií všemi zaměstnanci. „Firmou řízenou daty se nestaneme přes noc nebo náhodou. Pokud se jako společnost chceme řídit daty ve všem, co děláme, budeme muset spustit proces transformace, který bude tak dalekosáhlý, že může být úspěšný pouze tehdy, když se do něj zapojí každý jednotlivý kolega,” je přesvědčena Kenza Ait Si Abbou.

Felix Fiege akci FAST FORWARD uzavřel slovy: „Nejlepší a nejsilnější jsme jako tým, a to jak uvnitř, tak i vně naší společnosti. Partnerství a spolupráce jsou tím, co nám umožňuje zvládnout budoucí výzvy. Spojením řady kompetencí vytváříme významnou přidanou hodnotu.”

Text a foto: FIEGE