Události
Rok 2020 měl být pro veletrh PetroTrans významným rokem. Poprvé se jeho součástí měl stát veletrh GasTrans. Akce byla plánovaná jako „veletrh uvnitř veletrhu“, což mělo zvýšit kredit veletrhu PetroTrans. Pandemie koronaviru to však nedovolila.

Poprvé v letošním roce pracují tři organizátoři na rozšířeném konceptu veletrhu: bývalý AVR, planetfair a Leipziger Messe, jako nový partner v alianci. Všichni tři zahájili práce s výhledem na veletrh, který by se měl konat na podzim 2022.

„Vzájemná spolupráce zvyšuje naši schopnost optimálně rozvíjet potenciál veletrhu,“ shodují se jednomyslně tři jednatelé Thomas Klocke (AVR), Ingo Klöver (planetfair) a Markus Geisenberger (Leipziger Messe). Posledně jmenovaný je přesvědčen, že Leipziger Messe nabízí rozsáhlou síť zejména pro rozšíření mezinárodního statusu budoucího veletržního dua expo PetroTrans a expo GasTrans. Disponuje takovými odbornými znalostmi, aby propagoval specializované akce tohoto druhu a činil je atraktivními pro návštěvníky z mnoha částí světa.

„V úzké spolupráci s odborníky v odvětví, kteří jsou zastoupeni v poradním výboru vystavovatelů veletrhu PetroTrans, jsme již byli na dobré cestě k dosažení tohoto cíle. I když pandemie zpočátku zastavila proces, na projektu jsme nikdy nepřestali pracovat, “říká Thomas Klocke a jeho kolega, Ingo Klöver, dodává: „Je jasné, že společnosti v tomto odvětví mají nyní jiné starosti. Jakmile pandemie přestane být důležitým tématem, dáme se do toho s novou energií a budeme dobře připraveni na příští veletrh. “

PetroTrans 2018: Vozidla vystavená na venkovní ploše

Odborníci na veletrhy rovněž souhlasí, že nemá smysl pořádat akce za každou cenu. Proto byl PetroTrans logicky odložen až na podzim 2022, což má několik výhod: Bude dostatek času na analýzu dopadů pandemie na ekonomický život a odvětví a podle toho bude možné odpovídajícím způsobem upravit koncept veletrhu. Do té doby bude také možné získat spoustu nových zkušeností s uspořádáním digitálních veletrhů, s nimiž lze dále zvýšit hodnotu zážitku z takovýchto událostí. Podle Ingo Klövera je také důležité, aby nové datum veletrhu v roce 2022 znamenalo, že osvědčený dvouletý cyklus bude zachován na podzim každého sudého roku: „Po konzultaci s poradním sborem vystavovatelů jsme se rozhodli nezasahovat do úspěšně zaběhnutého systému, proto nezměníme harmonogram. Veletrh PetroTrans bude proto pouze jednou zrušen při zachování osvědčených tradic. Dalším důvodem pro termín v roce 2022 bylo zabezpečení dlouhodobého plánování a mezinárodní kalendář událostí v tomto odvětví. Pokud bychom přesunuli veletrh do roku 2021, následná změna cyklu do lichých let by byla nevyhnutelná.“

Thomas Klocke věří, že na dříve úspěšnou práci lze plynule navázat: „Pandemie koronaviru nic nezměnila na spojení mezi dvěma klastry minerálních olejů a plynů. Začali jsme velmi dobře a získali jsme pro spolupráci již dříve důležité vystavovatele a zajímavé exponáty. Veletrh PetroTrans proto v každém případě před první vlnou pandemie koncem února dosáhl velmi dobrého pokroku. Rovněž veletrh GasTrans překročil rámec speciální výstavy, proto bude součástí veletrhu v roce 2022“.

Markus Geisenberger zdůrazňuje, že reálné veletrhy zůstávají jedinečné, protože vytvářejí osobní zážitky, které v digitálním světě nelze uskutečnit.

„Pandemie coronaviru nicméně urychlila práci na alternativách. Digitální formáty jako doplněk k opravdovým veletrhům nabydou na důležitosti jako kombinace fyzického a digitálního obsahu. Zásadním aspektem je, že digitální prvky přispívají přidanou hodnotou pro vystavovatele a návštěvníky a pomáhají oslovit ještě větší cílové skupiny na mezinárodní úrovni a pružně se přizpůsobit aktuálnímu vývoji,“ říká Markus Geisenberger. „V tomto ohledu výjimečná situace pandemie na jedné straně tento trend posílila, ale také ukázala, že věci již vyzkoušené a důvěryhodné zůstanou takové i ve veletržní sféře.

V roce 2020 byly vytvořeny hlavní předpoklady pro inovativní vedení mezinárodního veletrhu energetické logistiky v budoucnosti. Otázka, zda mezi veletrhy proběhne setkání vedoucích činitelů diskutujících o energetické logistice, stále závisí na mnoha okolních podmínkách, které je stále obtížné posoudit. Mnoho odborníků v tomto odvětví by však rozhodně potěšilo, kdyby opět dostali příležitost k osobní výměně zkušeností. Vynucená izolace už trochu nahlodává duši.

Jedna věc je již jistá. Všichni se opět sejdeme na veletrhu PetroTrans a na výstavě GasTrans v Kasselu na podzim roku 2022.

Zdroj: Leipziger Messe

Foto: Václav Podstawka