Události

26. – 28. února proběhl v polské Wisle 10. ročník Konference Systemy Kolejowe Forum Intermodalne, na které jsme měli možnost prezentovat činnosti Svazu chemického průmyslu ČR v oblasti intermodálních přeprav chemických komodit.

Vzhledem k tomu, že čtenáře na stránkách tohoto periodika pravidelně informujeme o partnerské účasti Svazu chemického průmyslu ČR na evropských projektech ChemLog, ChemLog T&t a CheMultimodal, nerozepisuji se o detailech našeho příspěvku. Pouze chci upozornit, že společnosti, které jsou organizátory konference, od svého vzniku velmi úzce spolupracovaly s chemickými podniky v České republice a Výborem logistiky SCHP ČR (od 1993). Určitě nepřeháním, že tyto podniky velkou měrou přispěly k automatizaci obchodních a logistických procesů ve výrobních a obchodních organizacích, byly průkopníky automatizovaného předávání dat mezi subjekty přepravního řetězce, podílely se na zvýšení rychlosti administrativního a operativního zpracování jednotlivých dopravních případů při snížení chybovosti. O přínosu a oblibě nabízených programů svědčí jejich současné využívání v oblasti naší chemické logistiky.

Bez zavádějících diskuzí

Vraťme se ale zpět ke Konferenci, respektive k jednání multimodálního fóra, které nabídlo zajímavé prezentace, zajímavá témata, kompetentní přednášející a věcné diskuze. Celkový dojem pro českého posluchače vypadá asi takto: Polsko v intencích svých dějinných tradic přistupuje k problematice nárůstu intermodálních přeprav a budování příslušné infrastruktury přímo, bez zbytečných, neplodných a zavádějících diskuzí. Byl dán zřetelný cíl a prezentující i diskutující probírali, jak nejrychleji a racionálně k němu dojít. Neplatilo ani známé heslo: „Dva Poláci, čtyři názory“. Držme Polákům palce například v jejich jasném termínovém plánu znovu splavnění Odry, o kterém bylo také diskutováno. Snad nedopustí, aby se z něho stal nekonečný seriál typu „Plavební stupeň Děčín“.

Vystoupení poskytovatelů logistických služeb poukazovala na zbožové skupiny, které nejsou prozatím intermodálními přepravami plně dotčeny, a při ústupu ze železnice jsou i nadále nahrazovány čistě silničním transportem. Je to dáno například technologickými nebo časovými limity nebo pouhou setrvačností a snahou objednatelů a příjemců „nekomplikovat si život“. Speditéři i železnice popsali, jak chtějí do budoucna přesvědčovat trh, a jaké technologické, obchodní a akviziční kroky plánují. Zajímavé bylo představení činností v logistickém řetězci firmami LOCONI nebo systému logistického zabezpečení dodávek hobby řetězce CASTORAMA.

Posluchače rovněž upoutala diskuze o koordinaci v dopravě, kdy kapacitní limity jednotlivých přepravních modů, dopravních cest, dopravních uzlů i terminálů ohrožují v nedaleké časové perspektivě celkové fungování přepravního trhu. A nejde přitom pouze o polský, ale celý kontinentální i globální trh. Na toto téma vystoupily se zajímavými příspěvky firmy PKP PLK, PKP SA o chemických přepravách a o projektu COMADALCE a firmy MDRK o rizicích a jejich eliminaci v přepravním řetězci.

 Přístavy posilují své pozice

Na fóru došlo samozřejmě k prezentaci všech významných polských přístavů. Po propadu v minulých obdobích již delší čas všechny přístavy podnikají reálné kroky k posílení svých pozic. Jedná se jednak o velké investice do infrastruktury, včetně kontejnerových terminálů, a dále pak do pravidelných short sea i zámořských spojů. Masivně narůstá zejména propojení se Skandinávii, Pobaltskými republikami a Velkou Británií.

Spojení se západními přístavy se naopak realizuje zejména prostřednictvím shuttle vlaků po kontinentě. Zajímavý a již realizovaný je také projekt Baltyk –Adriatik, který představil zástupce přístavu Koper. V tomto směru se počítá s tranzitem přes Českou republiku, čehož jistě využijí české firmy.

 Naši zástupci v diskuzi upozornili polské přístavy, že české podniky vyžadují nabídky dům/dům, a že sebelepší servis v přístavu a paleta mořských propojení jim zakázky nezajistí. Je třeba, aby na českém trhu operovali speditéři, kteří zajistí kompletní servis ve vývozu a dovozu, včetně přistavení kontejnerů do závodů, truckingu z a do terminálů a servisu v zámořské destinaci. Přitom se samozřejmě počítá s kvalitním servisem v polských přístavech. Konferenci v polské Wisle lze hodnotit jako zajímavé okno do dění zejména v polské logistice.

Václav Živec, SCHP ČR

Foto: Systemy kolejowe