Události

Po třech letech intenzivních příprav a roce stavebních prací byla zahájena výroba v nové výrobně speciálních plynů společnosti Linde Gas v Praze. Celková investice ve výši 9,7 milionů eur vytvoří 24 nových pracovních míst. Z pražského závodu budou kromě českých zákazníků zásobovány i sousední země.

Celý projekt je unikátní tím, že je založen na moderních technologiích a výroba využívá nejvyšší míru automatizace. Nová výrobna tak patří k nejmodernějším a nejvíce automatizovaným závodům v rámci celé nadnárodní skupiny Linde plc.

„Otevření nového výrobního závodu je jedním z velkých milníků v historii naší skupiny. Těší nás, že právě Praha získala důvěru k výstavbě tohoto nového provozu. Věřím, že investice pomůže optimalizaci zásobování zákazníků u nás i v dalších zemích regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegyním a kolegům, kteří se na projektu podíleli a zasloužili se o jeho realizaci,“ říká ke spuštění Petr Partsch, generální ředitel společnosti Linde Gas Česká republika, a zároveň připomíná, že hlavní část příprav a výstavby probíhala v době pandemie, což komplikovalo řadu nezbytných činností. I přesto se podařilo dokončit projekt podle plánu.

Investice je součástí změny systému zásobování speciálními plyny v rámci evropského regionu, proto část projektu navazuje na změny výrobních kapacit v Linde Německo. Jedná se o další krok ke zkvalitnění služeb zákazníkům nejen v České republice a na Slovensku, ale i v dalších evropských zemích. Společnost se těmito kroky snaží vyjít vstříc požadavkům svých zákazníků, proto bude nový závod fungovat jako takzvaný hub pro optimalizaci výrobní a logistické sítě pro speciální plyny v regionu EMEA. Díky tomu dojde k optimalizaci výrobních nákladů a zkrácení dodací lhůty.

Mezi technické plyny se řadí vzdušné plyny (kyslík, dusík, argon) a dále například vodík, acetylen, oxid uhličitý atd. Speciální plyny jsou jejich vysoce čisté varianty (čistota vyšší než 99,999 %) nebo jejich směsi. Mezi speciální plyny řadíme i takzvané kalibrační plyny, což jsou směsi plynů vyráběné na základě individuálních požadavků zákazníka doložené analytickým certifikátem.

Kapacita nové plnírny je projektována na 65 000 tlakových lahví za rok. Budou se zde vyrábět procesní plyny pro speciální použití a kalibrační plyny. Směsi můžou obsahovat od dvou do pěti složek v různých kombinacích a koncentracích. V sortimentu firmy je zhruba 25 různých složek od permanentních plynů přes uhlovodíky, různé oxidy až po korozivní nebo toxické látky.

„Kalibrační plyny dodáváme například výrobcům automobilů pro měření emisí (včetně STK). Čisté plyny a certifikované kalibrační směsi používají mimo jiné jednotky Hasičského záchranného sboru nebo laboratoře Policie. Naše plyny se také využívají pro kalibraci přístrojů, které většina velkých průmyslových firem potřebuje pro měření emisí, které vypouští. Typické použití je v laboratořích, vědě a výzkumu,“ doplňuje závěrem Petr Partsch.

Zdroj: Linde Gas Česká republika