Události

9. až 11. dubna 2020 se v Lipsku konal druhý ročník veletrhu Gefahrgut & Gefahrstoff, který byl zaměřen na logistiku nebezpečného zboží.

Podle pořadatelů ze společnosti Leipziger Messe druhý ročník odborného veletrhu Gefahrgut & Gefahrstoff upevnil svou pozici evropské platformy pro danou branži. K nárůstu výstavní plochy o třicet procent se připojil také výrazně pozitivní vývoj v počtu návštěvníků. Na výstaviště dorazilo ve dnech 9. až 11. dubna 2019 celkem 1480 odborných návštěvníků (na prvním ročníku v roce 2017 jich bylo 1060), aby se seznámili s nabídkou 65 vystavovatelů z oblastí dopravy nebezpečného zboží, skladování a vnitropodnikové logistiky nebezpečných látek a bezpečnosti při nakládání s nebezpečným zbožím a materiály.

Pro návštěvníky, mezi kterými byli jak manažeři s rozhodovacími kompetencemi, tak bezpečnostní poradci a jiní odborní pracovníci z oblasti dopravy a logistiky, byl zajímavý také špičkový doprovodný program a četné praktické předváděcí akce, stejně jako odborné tematické konference.

Branže se spojuje do jedné velké rodiny

„Ve srovnání s prvním ročníkem veletrhu v roce 2017 jsme zaznamenali výrazný nárůst návštěvnosti a návštěvníci většinou zcela přesně věděli, co chtějí,“ chválí Andreas Neidhardt, vedoucí odbytu společnosti richter+heß Verpackungen. Podobně spokojeně se vyjádřil také Christian Kürpick, projektový manažer společnosti Remondis Industrie Service: „Absolvovali jsme zde dobré odborné rozhovory. Obzvláště téma speciálních odpadů se jevilo jako velmi významné. Pozornost byla zaměřena zejména na recyklaci Li-Iontových baterií. V této souvislosti mohla naše společnost na veletrhu velmi dobře prezentovat možnosti, které nabízíme.“

Dokladem úspěšnosti veletrhu jsou také výsledky ankety, která byla provedena mezi návštěvníky, z nichž vyplynulo, že 91 procent návštěvníků chce veletrh Gefahrgut & Gefahrstoff dále doporučovat. Podíl návštěvníků s rozhodovacími kompetencemi v rámci svých společností přitom činil 88 procent. Více než polovina návštěvníků uvedla, že kromě Gefahrgut & Gefahrstoff žádný jiný odborný veletrh nenavštěvuje. Výrazně nadregionální význam veletrhu plyne z faktu, že každý třetí návštěvník přijel ze vzdálenosti větší než 300 kilometrů. Pozitivní jsou rovněž ohlasy vystavovatelů.

Účastí European Association of dangerous goods Safety Advisers (EASA) a německého svazu Gefahrgutverband Deutschland (GGVD), ideových garantů veletrhu, byla dále podpořena odborná kompetence témat doprovodného programu. V rámci veletrhu se tak například konala výroční konference EASA jako zastřešujícího evropského svazu 25 národních asociací z 20 evropských zemí a pod heslem „Dangerous goods make the world go round“ nabídla v rámci takzvaných „European Dangerous Goods Days“ mezinárodní znalostní platformu pro výměnu nejnovějších poznatků a navazování kontaktů.

„Už při druhém ročníku veletrhu je patrné, jak se branže spojuje do jedné velké rodiny. Tento veletrh je v evropském kontextu jedinečný a pro každodenní práci našich členů velmi důležitý. Být ideovým garantem tohoto veletrhu je správná myšlenka“, poznamenal Guillaume Le Coz, generální sekretář EASA. „Nebezpečné zboží a nebezpečné materiály jsou přítomny všude v našem každodenním životě. Tady v Lipsku se tomuto tématu dostává náležité pozornosti. Budeme pracovat na tom, aby veletrh dále rostl a v rámci Evropy byl stále známější.“

Odborným veletrhem Gefahrgut & Gefahrstoff vytvořila společnost Leipziger Messe pro výrobce i uživatele odbornou platformu, která je v rámci Evropy jedinečná. Pozitivní výsledky jsou závazkem do budoucna, kdy dojde také na změnu termínu konání veletrhu, a to vždy v sudých letech na podzim. Příští ročník se v Lipsku koná od 24. do 26. listopadu 2020.

Ucelený přehled o logistice nebezpečného zboží

Veletrhu se zúčastnili rovněž Jaro Čermák (ZCHFP SR), který veletrh navštívil s členem redakční rady časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, Václavem Živcem. Mimo jiné je zaujala velká expozici firmy Rainer z Kolína nad Rýnem specializující se na upevnění nákladu. V rámci expozice tohoto vystavovatele bylo možné vidět různé metody upevnění od jednoho sudu na paletě až po celý kontejner se sudy. Velice efektivní byla ukázka čtveřice sudů na paletě na naklápěcí rampě, což zdůrazňovalo účinnost upevnění.

„V expozici německého havarijního systému TUIS jsme hovořili se zástupcem hasičů Ramónem Rainoldem z DOW Böhlenu o činnosti jejich střediska v Sasku. Zmínili jsme naše systémy TRINS a DINS a také mezinárodní spolupráci při závažných nehodách,“ uvedl Jaro Čermák, podle jehož názoru měla zajímavé expozice rovněž vydavatelství Ecomed – Verlag vydávající časopis Gefahrgut a Heinrich Vogel, která vydává mimo jiné časopis Gefährliche Ladung. Na veletrhu mělo zastoupení rovněž londýnské vydavatelství Cargo Media s časopisem Hazardous Cargo Bulletin.

Na veletrhu vystavovalo množství firem dodávajících obaly pro nebezpečný náklad, od lahví, přes sudy, kanystry, až po IBC. V expozici firmy Schäffer byl vystavený kovový IBC s míchacím zařízením. Několik firem vystavovalo lithiové baterie a různé obaly a prostředky pro zabezpečení během jejich přepravy.

Jaro Čermák si také všimnul expozicí mnoha firem přepravujících nebezpečný náklad různými druhy dopravy a jejich dodavatelů. Například společnost Condrom na veletrhu prezentovala hadice, spojky, ventily i testery na těsnost ventilů. Z dodavatelů informačních systémů zaujala firma Dakosy, jejichž systém využívá přístav Hamburk i firma METRANS.

„Na výstavě jsme viděli také celou řadu dodavatelů záchranářské techniky pro hasiče. Například Dräger prezentoval analyzátory alkoholu a drog. Výrobce manipulační techniky Linde Material Handling vystavoval mimo jiné vozík umožňující vyklápění sudů. Rovněž nám neunikla prezentace obalů s protipožární výplní,“ vyjmenoval Jaro Čermák, který byl na veletrh pozván Evropským sdružením bezpečnostních poradců EASA. Při této příležitosti hovořil s prezidentkou EASA, Marií Nicopulos a Wim van Dongem.

Podle slov Jaro Čermáka nebyla výstava Gefahrgut & Gefahrstoff příliš rozsáhlá, ale byla zajímavá, protože poskytla ucelený přehled o vývoji v oblasti přeprav nebezpečných věcí.

Václav Podstawka

Foto: Jaro Čermák a Václav Podstawka