Události
V současné době probíhají přípravy na veletrhy GGS – Trade Dangerous Goods // Hazardous Substances a Fuel & Gas Logistics. Oba veletrhy se uskuteční současně na výstavišti Leipziger Messe od 22. do 24. října 2024. 

„Pořádáním obou těchto mezinárodních veletrhů současně jsme vytvořili silné veletržní duo. Témata probíraná v GGS a Fuel & Gas Logistics se dokonale doplňují, díky čemuž se veletrhy skvěle podporují,” říká Markus Geisenberger, generální ředitel společnosti Leipziger Messe. Jedním z důvodů kompatibility je, že téměř každý přepravní nebo logistický proces zahrnující zdroje energie, maziva a průmyslové plyny spadá do kategorií přepravy nebezpečného zboží nebo manipulace s nebezpečnými látkami.

Ve hře bude německý zákon o energetice

Německý zákon o energetice budov dominuje veřejné diskusi již více než šest měsíců, budoucnost benzinových motorů je předmětem kontroverzních debat a ekonomické podmínky v zemi nejsou v současné době zrovna nejlepší.

Co to znamená pro logistiku a potřebu silniční dopravy – také z hlediska pohonných hmot? Za prvé stojí za zmínku, že podle Spolkového statistického úřadu zůstávají nákladní automobily druhem dopravy číslo jedna. Jen v Německu se po silnici přepravují více než tři miliardy tun zboží. Vlaky, které přepravují přibližně 360 milionů tun, a vnitrozemské vodní cesty, které přepravují celkem 180 milionů tun, výrazně zaostávají. Neočekává se, že by se to v dohledné době změnilo – navzdory veškerému úsilí vynaloženému na úrovni energetické a dopravní politiky. Koneckonců, poslední míle k zákazníkovi je to, co se opravdu počítá. A pokud nechcete několikrát měnit způsoby přepravy na trase, nakonec si jako nejflexibilnější dopravní prostředek vyberete nákladní automobily. Z různých údajů však vyplývá, že letošní negativní makroekonomický vývoj doplácí i poptávka po silničních logistických službách.

Zde je několik faktů k tomuto tématu:
 • Spotřeba primární energie se v roce 2023 výrazně snížila a dosáhla rekordního minima. Podle hodnocení pracovní skupiny pro energetickou bilanci (Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen) se očekává, že poptávka po energii bude na konci roku o 28 procent nižší než byl poslední vrchol v roce 1990. Kromě vysokých cen energií a relativně mírného počasí je hlavním důvodem pokles hospodářského výkonu o přibližně 0,5 procenta.
 • Jedním z prvních ukazatelů vývoje průmyslové výroby je index ujetých kilometrů na mýtném pro nákladní automobily stanovený Spolkovým statistickým úřadem. To bylo v září o 2,7 procenta méně než ve stejném měsíci předchozího roku.
 • Na základě předběžných údajů pro různé skupiny produktů přepravovaných po silnici vykazují prodeje v roce 2023 zatím klesající trend, zejména v odvětví pohonných hmot (topný olej: -4 %, LPG: -10 %, maziva: -9 %).
 • Poptávka po motorové naftě také odpovídajícím způsobem klesla, a to přibližně o 3 procenta.
K dispozici jsou také pozitivní data, která ukazují na velký potenciál na trhu silniční logistiky v příštích několika letech.
Nejflexibilnějším dopravním prostředkem je nákladní automobil.
 • Přibližně 79 procent Němců cestuje z bodu A do bodu B autem, což z něj činí stále nejoblíbenější dopravní prostředek.
 • V důsledku toho se počet osobních vozidel na německých silnicích na začátku roku zvýšil na dosud nejvyšší úroveň 48,76 milionu. Pouze asi 2 % z nich jsou elektromobily poháněné pouze elektřinou.
 • Kromě toho je na silnicích 6,3 milionu užitkových vozidel a 4,7 milionu motocyklů, které také spotřebovávají palivo.
 • Růst nabídky biopaliv a syntetických paliv je sice pomalý a brzděný vládní politikou, nicméně zůstává stabilní. Taková paliva by mohla být možností pro udržitelnou budoucnost v motorizované dopravě.
 • Nové zdroje energie, jako je vodík nebo obnovitelné plyny, budou hrát stále významnější roli. To platí i pro silniční dopravu, kde se již plánuje výstavba vodíkové hlavní sítě. Regionální distribuce však pravděpodobně nebude příliš snadno zvládnutelná – a to ani prostřednictvím stávající plynárenské sítě.
 • Kromě toho se zvyšují zásoby nových kotlů na pelety, i když růst je letos pomalejší. V důsledku toho bude nutné přepravit k zákazníkům více pelet.
 • Dodávky plynu do Německa zůstávají velmi složité a v žádném případě nejsou dlouhodobě bezpečné. Momentálně však odborníci neočekávají krizi v letošní zimě. Otázka energetické bezpečnosti však musí znovu vyvstat – nejpozději v případě, že by Ukrajina přerušila tok ruského zemního plynu do různých zemí jižní a východní Evropy. Pokud by k tomu došlo, Německo by muselo plnit své závazky v rámci evropské plynárenské sítě a dodávat plyn do krizových regionů, aby tamní spotřebitelé nezmrzli. Podle Roberta Habecka, německého ministra hospodářství, by to také mohlo způsobit, že průmyslové závody v Německu zpomalí výrobu nebo se dokonce uzavřou.
 • Podobná situace na trhu s plynem v roce 2022 vedla zemi k vážnému přehodnocení výhod kapalných zdrojů energie jako prostředku k udržení výrobních procesů a výroby tepla v provozu.

Výše uvedenými tématy se budou zabývat vystavovatelé a během programu konference na mezinárodním veletrhu Fuel & Gas Logistics od 22. do 24. října 2024 v Lipsku.

Zdroj: Leipziger Messe