Události
Celkem čtrnáct řečníků z celé Evropy se sjelo 21. září do Plzně na konferenci Trends in Automotive Logistics (TAL) pořádanou společností Aimtec ve spolupráci s IHK Regensburg a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou.

Na pódiu 21. ročníku vystoupili přední odborníci na automotive logistiku včetně Marca Prüglmeiera z i2market nebo Michaela Schneidera z idealworks. Celý program provázelo téma nastolení správné rovnováhy z pohledu digitalizace logistiky. A výsledek? Právě neustálé vyvažování, hledání nových cest a hodnocení kladů a záporů jednotlivých řešení je podle řečníků tím, co zaručí největší šanci na úspěch menšího projektu i transformace celých firem. Důkazy o tom našli účastníci TAL 2021 ve většině konferenčních příspěvků.

Digitalizace jako katalyzátor změn

„Vývoj inovací v automotive logistice je překotný. Pokud nenaskočíte dnes, už to nemusíte dohnat. Udělejte krok k tomu, aby byla logistika digitální co nejdříve,“ vyzval v úvodní přednášce Marco Prüglmeier, který v loňském roce po dlouholetém působení v BMW Group založil vlastní konzultační společnost i2market. Představil také svou knihu o inovacích v logistice, v níž se věnuje zejména integraci moderních technologií do skladových procesů a efektivnímu využívání AI a robotů v logistice. Pod pokličku technologií budoucnosti nahlédli Michael Schneider a Dylan Sheppard z idealworks, dceřiné společnosti BMW Group založené na konci roku 2020, která se na TALu představila jako jeden z hlavních partnerů. Součástí jejich přístupu Digital First je virtuální optimalizace, přitom simulace je hlavním nástrojem pro vývoj autonomních mobilních robotů. „Simulace umožňuje adaptovat se na požadavky zákazníků. Nacházíme se v době, kdy dokážeme vyvinout produkt pouze na základě simulovaných dat,“ zaznělo v jejich příspěvku.

Správnou rovnováhu v IT a logistice se snaží hledat i v International Automotive Components Group. „Standardizované prostředí ERP je výzvou i přínosem, je ale třeba citlivě vyvažovat flexibilitu a standardizaci,“ myslí si Tolga Özkundakci, který představil, jak se společnosti daří implementovat standardizovaný ERP systém spolu s logistickým a výrobním řešením napříč pobočkami v celé Evropě. Důležitost týmové spolupráce v digitalizačních procesech vyzdvihl Tomáš Vondrák, ředitel brandýských závodů Continental Automotive: „Srdcem konceptu Digital Factory by i nadále měli být lidé a jejich cílený rozvoj. Díky digitalizaci se můžeme posunout k velmi výkonné, ale zároveň i skvěle fungující kultuře.“

Základem je vyvážená digitální transformace

O zkušenosti s digitalizací a automatizací se podělili také zástupci společností Robert Bosch, SEAT:CODE nebo Weland Solutions. Společným jmenovatelem byl vyvážený přístup k digitální transformaci – diskutovalo se nad výhodami plné, resp. částečné automatizace, nad mírou flexibility korporátních IT standardů nebo rozdělením práce mezi stroj a člověka. V závěru odborného programu demonstroval Ivan Marinec z AIM PARTNERS na příkladu digitalizace procesu přepravních služeb, jak lze prostřednictvím matematických algoritmů ušetřit náklady na přepravu zboží, které v logistice představují jedny z největších položek.

TAL propojuje technologie i lidi

Konference TAL je tradičně také prostorem pro společenská setkání. Součástí bohatého doprovodného programu byla letos přednáška fotografky Markéty Navrátilové o logistice při fotografování cyklistů na Tour de France nebo představení nejnovějších logistických trendů očima partnerských společností Deloitte a LINTECH. V průběhu celého dne si návštěvníci v #AimtecLabu mohli na vlastní kůži vyzkoušet nejmodernější technologie, jako je Location Based Services, Real-Time Reporting nebo Digital Twin. Nechyběl ani slavnostní přípitek k výročí založení firmy Aimtec, která letos slaví 25 let na trhu.

„Máme velkou radost, že se i v letošním roce podařilo prostřednictvím TALu propojit odborníky z několika zemí a posílit sdílení konkrétních zkušeností a inovací. Logistické automotive firmy se tak mohou posouvat vpřed mnohem rychleji a využít best practices od lídrů v oboru,“ ocenili zástupci společnosti Aimtec společně s IHK Regensburg a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou.

Text a foto: Aimtec