Události
Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích (SPŠCH) hostila ve středu 9. března 2022 soutěž projektů. Dvanáct týmů základních škol se pokusilo zjistit, jaké chemické látky se vyskytují v živé přírodě a jaká je možnost jejich využití.

Projektový den je součástí 15. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá SPŠCH Pardubice. Cílem projektového dne je představit chemii jako vysoce kreativní a tvůrčí vědu, založenou na týmové spolupráci a odvaze experimentovat. Slavnostního zahájení se ujal ředitel pořádající školy Jan Ptáček a člen Rady Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel, pod jehož záštitou soutěž probíhá. Přítomné pozdravili také zástupci generálních partnerů a další významní hosté, kteří poděkovali žákům i učitelům za předvedené výkony a popřáli soutěžícím, aby je zápal a nadšení pro chemii neopustily ani při výběru jejich studijního zaměření.

Zadání letošních projektů znělo Chemické látky v živé přírodě a žákovské týmy devátých tříd na něm pracovaly od září loňského roku. „Svět přírody je jednou velkou laboratoří různých chemických, biochemických a fyzikálních reakcí, které vytvářejí vhodné podmínky pro fungování živých organismů. Pochopení těchto bioprocesů nám umožňuje nejen šetrnější chování k životnímu prostředí, ale také jejich přínosné využití v řadě průmyslových odvětví,“ přibližuje Alena Volejníková ze SPŠCH, autorka soutěžního zadání. „Každý tým si mohl zvolit libovolný příklad výskytu a fungování chemických látek v živé přírodě – od enzymů přes vitamíny až po alkaloidy nebo nukleové kyseliny. Žáci nejprve instalovali postery v tělocvičně, kde svoje práce zevrubně představili, a poté pokračovali v odborných učebnách. Tam nabídli porotě i divákům ukázky chemických pokusů, krátké tematické filmy, divadelní scénky nebo počítačové animace,“ doplňuje Volejníková.

Předvedené výkony hodnotila porota složená z pedagogů SPŠCH. Pořadí týmů ale mohli ovlivnit i hosté z řad partnerů soutěže, kteří svým favoritům udíleli preferenční hlasy. „Největší důraz při posuzování projektů klademe na kreativní přístup a schopnost myslet v souvislostech, což jsou předpoklady pro úspěch v jakémkoliv oboru,“ vysvětluje ředitel SPŠCH Jan Ptáček a dodává, že nabídka letošních témat byla skutečně pestrá. Porota hodnotila projekty s názvy Tajemství biochemie, Zázračný inzulín, Vitamínová naděje nebo DNA – tajemná šroubovice.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií regionálního kola soutěže se uskuteční 6. dubna 2022 v pardubickém ABC klubu a bude mít charakter zábavného odpoledne. „Slavnostní vyhlášení výsledků je poděkováním žákům i učitelům za jejich práci nad rámec školy. Akci se proto snažíme zpestřit nejen přitažlivým programem, ale i hodnotnými cenami, které předají významní hosté z řad partnerů soutěže. Setkání mladých adeptů chemie se zkušenými praktiky, pro něž se chemie stala profesní náplní, může být pro mnohé žáky velmi motivující,“ podotýká Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která klání organizačně zajišťuje.

Vyvrcholením soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR bude celostátní finále jednotlivců, které 16. června 2022 pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a MŠMT. Národní finále rozhodne o tom, kdo se stane králem mladých chemiků pro rok 2022.

Zdroj: Czech marketing