Štítek: tlakové zkoušky

  • Nebezpečný náklad

    Cisterny pod kontrolou

    Jednou ze tří možností pro přepravu nebezpečných látek je cisternová přeprava. Tato forma přepravy některých plynných, kapalných a sypkých nebezpečných látek však skýtá rizika a klade požadavky na cisternová vozidla i na samotné cisterny.