Štítek: infekční látky

  • Nebezpečný náklad

    Balení ve dvou kategoriích

    Infekční látky podle své definice jsou látky schopné vyvolat nákazu, a to jak u lidí, tak zvířat. Mohou tedy být nositeli nemocí v podobě bakterií, parazitů, virů apod. Při nakládání s nimi je nutné brát zřetel na ochranu veřejného zdraví.