Štítek: hecl

  • Nebezpečný náklad

    Odpad jako společný problém

    V rámci silniční přepravy nebezpečných věcí je definovaná role bezpečnostního poradce. Ten ve firmě zodpovídá za nastavení správných a bezpečných postupů, které souvisejí s přepravou nebezpečných věcí, jejich balením, nakládkou, plněním či vykládkou, a to jak u odesilatele, dopravce i příjemce.