Nebezpečný náklad
V rámci silniční přepravy nebezpečných věcí je definovaná role bezpečnostního poradce. Ten ve firmě zodpovídá za nastavení správných a bezpečných postupů, které souvisejí s přepravou nebezpečných věcí, jejich balením, nakládkou, plněním či vykládkou, a to jak u odesilatele, dopravce i příjemce. Povinnosti kladené na bezpečnostního poradce plynou mimo jiné i z oddílu 1.8.3. dohody ADR.

Stát se bezpečnostním poradcem vyžaduje určitou kvalifikaci. Kromě jiného musí člověk absolvovat týdenní kurz u pověřené školící organizace a následně složit zkoušky na Ministerstvu dopravy ČR. Po úspěšném složení zkoušky obdrží absovent Osvědčení bezpečnostního poradce ADR, které má platnost 5 let. Již řadu let působí jako bezpečnostní poradce ADR Rudolf Hecl, který se zaměřuje na nepříliš populární problematiku nebezpečných odpadů.

Hana Beranová, DEKRA CZ

Celý článek najdete v zářijovém čísle tištěného časopisu NEBEZPEČNÝ NÁKLAD. Předplatné si můžete objednat na vaclav.podstawka@nebezpecnynaklad.cz.