Štítek: FMCG

  • Distribuce a zásobování

    Rychle a bez chyb

    Zákazník dnes vyvíjí největší tlak na cenu a kvalitu logistických služeb. Žádá, aby byly dodávky uskutečňovány v dohodnutém čase, v objednaném množství a bez jakékoli chyby. Tyto požadavky jsou zřetelné i v oblasti distribuce rychloobrátkového zboží (FMCG).