Skladování
České firmy v oblasti logistiky nejvíce trápí tlak na produktivitu práce a nedostatek pracovní síly. Od investic do automatizace, která má potenciál tyto otázky řešit, se ale nechají odradit složitostí zavádění systémů a vysokými pořizovacími náklady. Vyplývá to z průzkumu, který mezi dvěma stovkami malých i velkých českých firem provedla společnost Jungheinrich. Z průzkumu dále vyplývá, že firmy čelí nedostatku logistických prostor. Koronavirus jim přinesl zejména potíže s personálním zajištěním a narušením dodavatelských řetězců.

Klíčovou otázkou průzkumu bylo téma aktuálních trendů v logistice. Konkrétně, jakým tématům se firmy aktuálně nejvíce věnují kromě pandemie nemoci Covid-19. Více než 70 % respondentů uvádí tlak na efektivitu a produktivitu práce jako zásadní trend, který je v současné době ve vztahu k logistice nejvíce zaměstnává. Následují problémy související s nedostatkem pracovních sil. Naproti tomu digitalizace a automatizace, které mají nejlepší předpoklady s těmito výzvami pomoci, jsou tématem pouze pro 28 % firem. Investovat do ní letos zamýšlí pouze půl procenta respondentů. A to přesto, že podle 57 % z nich je největší výhodou automatizace právě snížení personálních nároků. 80 % respondentů vidí překážky pro automatizaci v nákladnosti implementace, 57 % v její složitosti. O pořízení autonomních vozíků uvažuje zhruba 15 % firem.

Automatizace nemusí znamenat nasazení komplexního systému

Zvýšení efektivity a uvolnění pracovníků pro činnosti s vyšší přidanou hodnotou byly také cíle jednoho z největších světových výrobců spotřební elektroniky v jeho pardubickém závodě. Kvůli obavám ze složitosti implementace byl jako pilotní projekt zvolen samostatný robotický vozík.

Automatizace může mít různé podoby.

„Navzdory běžným očekáváním automatizace nemusí vždy znamenat nasazení komplexního systému. I v rámci automatizace je totiž možné postupovat pomalu, po jednotlivých krocích,“ říká projektový manažer automatizačních projektů ve společnosti Jungheinrich Pawel Byczkowski. „V pardubickém závodě našeho klienta se stalo pilotním projektem nasazení jednoho plně automatického vysokozdvižného vozíku AGV k přepravě palet mezi výrobou a expedicí. Vozík okamžitě nahradil rutinní práci pracovníků, kteří mohli přejít na kvalifikovanější práci. Celkově zabral projekt od prvotních plánů až po odladění posledních detailů za plného provozu 14 dní,“ popisuje projekt blíže Pawel Byczkowski.

Důležitý je přístup k plánování investic

Průzkum ukazuje, že společnosti v oblasti logistiky zejména řeší nedostatek pracovních sil, nedostatek prostor, chtějí zvyšovat produktivitu. Na druhou stranu jim ale automatizace připadá drahá, a tak raději volí levnější logistické technologie, nejčastěji s nižší kapacitou. Následně firma pracuje po určitou dobu s neefektivní technologií, potřebuje více lidské práce, vynakládá více prostředků za servis a energie.

„Naše zkušenost z trhu ukazuje, že společnostem se vyplatí dívat se na plánování investic z dlouhodobější perspektivy, spíše než ušetřit v aktuálním roce díky nižším pořizovacím nákladům dané technologie. V celkovém výpočtu návratnosti investice jsou totiž pořizovací náklady jenom částí dané kalkulace. Pokud jde společnosti o skutečnou úsporu a dlouhodobý růst produktivity práce, posuzuje při nákupu řešení celkové náklady na nákup, provoz a servis dané technologie v celém předpokládaném období jejího využití nebo životnosti,“ říká ředitel Jungheinrich v ČR Vratislav Přibyl. „Úspěšné společnosti v zahraničí investují do automatizace či energeticky úsporných řešení mnohem častěji než u nás, a to nemluvím pouze o západních sousedech.“

Řešením může být správně zvolená technologie

Třetím nejvýznamnějším trendem v logistice, který respondenti v průzkumu uvádějí, je nedostatek logistických a výrobních prostor (37 %). V odpovědi na otázku ohledně zaměření investic v letošním roce se skladové prostory umístily na druhém místě (34 %), hned za manipulační technikou. Nedostatek průmyslových nemovitostí v ČR není novinkou. Zpomalení výstavby nekoresponduje s vysokou poptávkou a aktuálním prudkým nárůstem e-commerce. Výsledkem je minimální neobsazenost prostor a silný tlak na růst jejich ceny.

Retraky potřebují širší uličku nežli systémové vozíky.

„Velký potenciál se ale skrývá v již postavených skladech, kde se většinou skladuje pomocí retraků v širokých uličkách. Přitom v případě přechodu na úzké uličky a systémové vozíky lze na stejné ploše získat až třetinu dodatečné kapacity navíc,“ je přesvědčen Daniel Göllner, vedoucí systémového oddělení ve společnosti Jungheinrich. „Trend intenzifikace skladování v již existujících prostorech sledujeme stále častěji, souvisí to především s vysokou mírou obsazenosti průmyslových nemovitostí,“ dodává Daniel Göllner.

V Česku se přitom dlouhodobě prodává přibližně dvakrát více retraků než systémových vozíků. Například v roce 2020 byl tento poměr 578 : 226 kusů prodaných kusů obou typů vozíků.

„Při kvalitním plánování a investici do vhodných technologií lze prakticky v každém skladu najít dodatečnou kapacitu. Naštěstí dokážeme nakreslit optimální variantu pro jakýkoliv sklad a získat tak opravdu maximum z každého metru čtverečního,“ dodává Vratislav Přibyl.

Covid zintenzivnil potíže s personálem

Ze 186 respondentů bylo nejvíce firem o 50 až 249 zaměstnancích. Po čtvrtině bylo z firem s 10 až 49, respektive 249 až 999 zaměstnanci. Více než 10 procent představovaly velké firmy nad 1 000 lidí. U necelé poloviny respondentů s nástupem koronaviru zůstaly nároky na logistiku stejné, u 39 % ale tyto nároky vzrostly. Jako největší dopad pandemie koronaviru na procesy v intralogistice firmy uvedly problémy s personálním zajištěním (55 %), tedy stejný problém, kterému čelí i bez ohledu na epidemiologickou situaci. Dalšími dopady Covidu byly narušení dodavatelských řetězců (44 %) a pokles poptávky (31 %).

Zdroj: MSL

Foto: Jungheinrich a Logwin