Skladování
Sofistikované systémy dnes dokážou efektivně řídit všechny skladové operace. Systém však sám o sobě nic nevymyslí, postupuje podle nastavených algoritmů, takže vždy zůstává důležitá také role vedoucího skladu.
Luboš Doležal, KODYS

Úspěšnost používání WMS je závislá i na lidech, jejich zkušenostech a přístupu, ať už na straně dodavatele WMS systému, nebo na straně vedení skladu. Rychlejší a přesnější práce skladníka, odstranění papírových dokladů, eliminace chybovosti a získání kontroly nad stavem skladu v reálném čase. Tyto atributy představují hlavní výhody řízeného skladu. Procesy ve skladu jsou efektivnější, což má dobrý vliv na kvalitu služeb a potažmo na spokojenost zákazníka. Řízený sklad zahrnuje optimalizaci jednotlivých procesů včetně zrychlení a usnadnění práce skladníka, manipulace se zbožím nebo například lepší plánování chodu skladu. Systém skladníka přesně navádí, aby připravil v co nejkratší době zboží ze skladu ze správné lokace, a zobrazuje v jakém stavu je z hlediska vykrytí objednávka zákazníka.

„Základní jednoduchý WMS si v současné době mohou dovolit i zákazníci, kteří mají pouze jednotky skladníků. Často se jedná se o menší firmy využívající cloudové řešení s omezenou funkcionalitou,“ vysvětluje Luboš Doležal ze společnosti KODYS (https://www.kodys.cz/produkty/system-rizeni-skladu-wms), která působí v oblasti optimalizace skladových procesů prostřednictvím automatické identifikace již od roku 1991.

Ad-hoc řešení firmu brzdí

Jak dnes k problematice řízení skladů logistické firmy přistupují? Do jaké míry se ještě používají papírové doklady? Luboš Doležal podotýká, že záleží na tom, zda firma používá korporátní řešení. V tomto případě musí zaměstnanci používat určený standard napříč korporací, což způsobuje svázanost procesů. Sklady jsou už dnes většinou řízeny pomocí mobilních zařízení. Takzvaný adresný sklad umožňuje mít informace o lokacích, vést skladníka na konkrétní lokaci a používat mobilní terminál. To ovšem samo o sobě ještě neposkytuje dostatečnou míru automatizace procesů.

Vychystávání na základě hlasových pokynů

„Většina logistických firem zabývajících se skladováním dnes používá WMS. Často to však nejsou sofistikované a koncepčně řešené systémy, ale ad-hoc řešení na míru, které firmy brzdí, protože jim neumožňují snižovat chybovost a zvyšovat efektivitu. Na první pohled se jejich řešení tváří jako WMS, ale ve skutečnosti je to zakázkový list, podle kterého přijímají a vydávají zboží. Nebývá tam efektivní řešení procesů zahrnující doplňování skladových pozic, optimalizaci, zkracování časů skladových operací apod.,“ upozorňuje Luboš Doležal.

Dodavatel WMS by měl nabízet systém s přidanou hodnotou a nekopírovat jen požadavky zákazníka. Ten má obvykle zkušenosti z vlastního provozu, který zná lépe než dodavatelé WMS. Nicméně rozsáhlé zkušenosti má zpravidla i dodavatel, jehož rozšířená globální řešení v sobě zahrnují zkušenosti stovek nebo tisíců zákazníků z různých oborů.

Nesmí chybět lidský úsudek
Autonomní vychystávací vozík STILL iGO NEO

„Zákazník si často mylně představuje, že nasazený systém uřídí ve skladu úplně všechno. Systém je však nástroj, který pomáhá vedoucímu skladu či skladovým mistrům především získat dobrý přehled a sklad řídit lépe. V logistice může nastat celá řada situací, které nelze dopředu programově ošetřit. Proto je zapotřebí také lidského úsudku,“ zdůrazňuje Luboš Doležal, který jako současný trend vidí především automatizaci. Člověk není neomylný, produkuje určitou míru chyb a jeho výkon není stoprocentně stabilní. Základní úkony ve skladu může provádět automat. Z tohoto důvodu se dnes využívají moderní technologie nejen automatické identifikace, ale také klasické automatizace. Například autonomní vozíky, které mohou ve skladu pracovat spolu se skladníky a pomáhat jim eliminovat zbytečné přesuny napříč skladem s kompletní objednávkou. Další trend nepochybně představuje využití dat, například z provozu manipulační techniky. Získaná data umožňují efektivní plánování využití manipulační techniky, včetně plánování servisních zásahů. To pomáhá optimalizovat počet vozíků ve skladu a docílit optimalizace skladových procesů.

V oblasti řízených skladů je dnes největší rozvoj vidět u e-commerce a e-shopů. A nejedná se už jen o zaměření na koncové zákazníky, ale také na e-shopy orientující se na oblast B2B, protože tato oblast zaznamenává velice dynamický rozvoj.

„Dnešní nešťastná doba postihla i logistiku, takže současná dočasná řešení pomáhají například dodržovat rozestupy mezi skladníky. Existují řešení, kdy má skladník na prstu upevněný snímač, takže má systém přesné informace, kde se skladník nachází. V případě hlasového řešení dokážou vzdálenost mezi skladníky ohlídat mobilní terminály,“ poukazuje na závěr Luboš Doležal na dočasná řešení, která se ve skladech používají.

Václav Podstawka

Foto: KODYS, STILL a Václav Podstawka